Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:21-41

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 19:21-41

BibleStudy_01
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 19:21-29

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn tham dự một cuộc biểu tình?  Chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân nào đã dẫn đến điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô dự định đinh đi đâu?  Trên hành trình, ông muốn ghé những nơi nào? Sau đó, ông muốn đi đâu (19:21)? Sứ đồ Phao-lô đã cử những phụ tá của mình đến đâu?  Trong khi đó ông làm gì (19:22)?
 2. Chuyện gì đã xảy ra tại Ê-phê-sô trước khi Sứ đồ Phao-lô khởi hành (19:23)?  Ai là người xách động chuyện này?  Vì sao (19:24)?  Đền thờ nữ thần Đi-anh (Artemis) tại Ê-phê-sô là một trong bảy kỳ quan của thế giới thời xưa.  Thực trạng của việc mua bán tượng thần cho thấy đạo Chúa đã ảnh hưởng như thế nào tại thành phố này?
 3. Người khởi xướng việc chống đạo Chúa đã làm gì? Ông nói gì với những đồng nghiệp của mình? Động lực chính của việc này là gì (19:25)?  Theo người này, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì?  Theo ông, Sứ điệp của Phao-lô là gì? Tầm ảnh hưởng của những lời Sứ đồ Phao-lô giảng đã lan rộng đến đâu (19:26)?  Làm thế nào ông có thể lôi kéo những người không hành nghề như ông chống đạo Chúa (19:27)?
 4. Đám đông đã phản ứng như thế nào (19:28)? Họ đã làm gì (19:29)?  Đa số có hiểu lý do vì sao họ có mặt tại đó hay không (19:32)?
 5. Sứ đồ Phao-lô muốn làm gì?  Các tín hữu tại đó phản ứng thế nào (19:30)?  Những nhà lãnh đạo chính quyền địa phương, là bạn với Sứ đồ Phao-lô, đã làm gì (19:31)?
 6. Ai là người muốn đứng ra biện minh?  Tại sao, cộng đồng Do Thái phải lên tiếng trong chuyện này (19:33)?  Phản ứng của đám đông như thế nào (19:34)?
 7. Đại diện của Hội Đồng Thành Phố đã làm gì (19:35)?  Ông khuyên dân chúng điều gì (19:36)?  Những người mà họ điệu đến có tội hay không (19:37)?  Ai là người liên hệ với vấn đề, và cách giải quyết sẽ như thế nào (19:38)?  Những yêu cầu khác của dân chúng cần được trình bày tại đâu (19:39)?  Vì sao họ không nên bạo động (19:40)?  Kết quả của cuộc biểu tình (19:41)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Vì thu nhập sa sút, Đê-mê-triu đã chống lại đạo Chúa. Nếu theo Chúa mà phải mất mát tài sản, hoặc thu nhập, bạn có bằng lòng theo Chúa không?
 2. Tại những nơi khác, chính quyền làm ngơ để Sứ đồ Phao-lô và những người tin Chúa bị bách hại.  Trong câu chuyện này, vụ rắc rối đã được chính quyền giải quyết.  Theo bạn, người tin Chúa có nên yêu cầu chính quyền phân xử lúc bị hãm hại hay không?  Người tin Chúa có quyền được xét xử công minh theo pháp luật hay không? Nếu người tin Chúa yêu cầu chính quyền phân xử, điều đó có trái với việc tin cậy nơi quyền năng của Chúa hay không?
 3. Trong cuộc sống hiện nay, có những quyền lợi hay thần tượng nào đang ngăn trở nhiều người đến với Chúa?  Làm thế nào người tin Chúa có thể giúp họ nhận thức được sai lầm?  Hệ quả nào mà họ có thể phải trả giá?  Nếu có những người mới tin Chúa mà trước đó họ đã sống bằng những nghề không thích hợp với niềm tin nơi Chúa, bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giúp họ chuyển nghề bước vào cuộc sống theo Chúa?
 4.  Việc thờ nữ thần Đi-anh đã dẫn đến việc kinh doanh liên hệ đến nữ thần Đi-anh.  Làm thế nào để ngăn ngừa chuyện này xảy ra trong cộng đồng những người tin Chúa và tránh những mầm mống tạo nên những Đê-mê-triu ngay trong Hội Thánh trong tương lai?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top