Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:22-34

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:22-34

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:22-34

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 17:22-34

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn phân vân không biết nên hay không nên nói về Đức Chúa Jesus tại một nơi nào đó hay không?  Lý do nào khiến bạn phân vân? Bạn đã quyết định như thế nào trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô đã làm gì tại thính trường nổi tiếng A-rê-ô-pa? Ông đã gọi dân chúng tại A-thên là những người như thế nào? Nhận thức này có chính xác không (17:22)?  Vì sao Sứ đồ Phao-lô có thể đưa ra nhận định như vậy?  Sứ đồ Phao-lô đã dùng kết quả từ việc tìm hiểu văn hóa và tôn giáo tại A-thên làm nhịp cầu để trình bày chân lý của Chúa như thế nào (17:23)?
 2. Sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu Đức Chúa Trời là ai?  Ngài ngự nơi nào?  (17:24). Ngài có cần sự chu cấp của loài người hay không?  Vì sao?  (17:25). Trong phần mở đầu, Sứ đồ Phao-lô muốn xóa bỏ những ngộ nhận nào về Đức Chúa Trời từ những người đang lắng nghe?
 3. Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt phương cách Đức Chúa Trời phát triển nhân loại như thế nào (17:26)?  Đức Chúa Trời muốn loài người làm gì (17:27)? Mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng loài người là gì? Vì sao việc loài người sống trong mối tương giao với Đức Chúa Trời là hợp lý (17:28)?  Sứ đồ Phao-lô đã dùng dẫn chứng này từ đâu?  Khác với lúc trình bày Chúa cho người Do Thái tại nhà hội, vì sao Sứ đồ Phao-lô không dùng Kinh Thánh trong trường hợp này?
 4. Từ những nhận thức trên, Sứ đồ Phao-lô đã giải thích vì sao loài người, là một sinh vật có lý trí, biết nhận thức, và phát sinh từ Đức Chúa Trời, không thể thờ phượng một vị thần được làm bằng vàng hay bạc, là một vật vô tri do những nghệ nhân làm ra (17:29).  Các triết gia Hy Lạp là những người có nhận thức sâu sắc, theo bạn, lời trình bày của Sứ đồ Phao-lô có phù hợp không? Vì sao?
 5. Trong quá khứ, do sự hiểu biết đơn sơ của con người, Đức Chúa Trời khoan dung cho những ngộ nhận và hành động sai trái của họ.  Điều mà Đức Chúa Trời muốn loài người phải làm bây giờ là gì (17:30)? Vì sao Đức Chúa Trời có thể phán xét cả thế giới về thái độ của mỗi người đối với Ngài mà không mâu thuẩn với bản chất yêu thương và công chính của Ngài? Nhân vật đã trình bày ý muốn của Đức Chúa Trời cho nhân loại là ai (17:31)?
 6. Một số người trong đám đông khi nghe nói về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, đã phản ứng như thế nào?  Một số người khác cho biết họ muốn điều gì? (17:32). Sứ điệp Sứ đồ Phao-lô đang trình bày bị ngưng tại đó (17:33).  Theo bạn, người giảng về Chúa nên bắt lấy cơ hội để giảng, hoặc để tiếp xúc lâu dài, mà không trình bày về Đức Chúa Jesus, hay chấp nhận có thể bị gián đoạn, nhưng trình bày rõ về Đức Chúa Jesus cho người nghe? Tại sao?
 7. Kết quả của bài giảng nữa chừng này là gì?  Họ là những ai (17:34)?   Xin so sánh kết quả này với những điều đã xảy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca (17:4) và Bê-rê (17:12).

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn có hiểu về niềm tin và văn hóa tại nơi mà bạn có trách nhiệm trình bày Lời Chúa hay không?  Làm thế nào bạn có thể liên hệ thực tại của hoàn cảnh để giới thiệu chân lý của Chúa cho những người sống tại đó?
 2. Sứ đồ Phao-lô đã không dùng nhiều Kinh Thánh khi giới thiệu Chúa cho người Hy Lạp tại A-thên.  Làm thế nào bạn có thể giới thiệu Chúa cách thích hợp cho những người chưa quen với Kinh Thánh?  Những kiến thức phổ thông nào bạn có thể dùng trong trường hợp này?
 3. Có bao nhiêu người muốn nghe thêm về những điều bạn đã chia sẻ về Chúa, hay tất cả đều không muốn nghe nữa? Tại sao?
 4. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng chúng ta là con con cái của Đức Chúa Trời – ngay cả người chưa tin Chúa cũng biết điều đó (17:28).  Là con cái của Chúa, bạn giống Chúa những điểm nào?  Có những điểm nào bạn chưa giống Chúa?  Tại sao?
 5. Trong khi nhiều tín hữu lý luận rằng việc rao giảng Lời Chúa thường gặp khó khăn, cho nên họ thụ động, hoặc không muốn, tham gia công tác truyền giảng nữa.  Trong khi đó, nhiều người khác, dầu nhận biết có những khó khăn nhưng cũng thấy những kết quả, dầu rất nhỏ như đã được ghi lại trong các câu (17:4), (17:12), và (17:33), cho nên họ tiếp tục kiên trì truyền giảng sự cứu rỗi của Chúa.  Bạn thuộc nhóm nào?  Tại sao?
 6. Nếu như Sứ đồ Phao-lô đến Việt Nam hiện nay ông sẽ tìm hiểu về điều gì? Nếu như Sứ đồ Phao-lô trình bày cho công chúng Việt Nam, ông sẽ trình bày điều gì? Nếu bạn là phụ tá của Sứ đồ Phao-lô, bạn khuyên ông điều gì? Và nếu bài giảng của Sứ đồ Phao-lô bị ngưng nửa chừng, bạn có thể giúp những người muốn lắng nghe, hiểu rõ phần còn lại của bài giảng hay không?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top