Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:16-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:16-21

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 17:16-21

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 17:16-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn dự định làm một việc gì trong khả năng hạn hẹp của mình, nhưng bất ngờ bạn được cơ hội thực hiện điều đó trong một môi trường rộng lớn hơn hay không?  Bạn đã làm gì? Bạn có chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cơ hội đó hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong thời gian chờ đợi tại A-thên, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (17:16)?  Ông quyết định làm gì sau khi đã tìm hiểu thực trạng tại A-thên?  Có gì khác biệt trong cách tiếp cận với thính giả mà Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện tại những nơi khác (17:17)?
  2. Có hai nhóm triết gia Hy Lạp muốn tranh luận với Sứ đồ Phao-lô.  Trường phái Stoic tin rằng thần ở trong mọi vật, và do đó mọi vật là thần.  Trường phái Epicuriean không tin, hoặc chỉ tin rất ít về thần.  Những người này đã gọi Sứ đồ bằng từ ngữ nào?  Cách dùng chữ này cho thấy họ nhìn Sứ đồ Phao-lô trong góc cạnh nào?  Từ ngữ đó cho thấy Sứ đồ Phao-lô là người như thế nào?  Một số người khác biết gì về nội dung những điều Sứ đồ Phao-lô đã trình bày? (17:18)
  3. Những triết gia Hy Lạp đã mang Sứ đồ Phao-lô đi đâu?  Họ đã hỏi Sứ đồ Phao-lô điều gì (17:19)?  Vì sao họ hỏi như vậy (17:20)? Động lực của việc làm này là gì (17:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô đã nhận lời mời của người A-thên để trình bày niềm tin về Đức Chúa Jesus tại hội trường của họ.  Bạn có sẵn sàng để giới thiệu niềm tin về Đức Chúa Jesus tại một môi trường không quen thuộc, hoặc thậm chí không thân thiện, hay không?  Những thuận lợi hay khó khăn thách thức nào mà bạn phải đối diện?  Từ những người chưa tin Chúa hay từ những người đã tin Chúa?
  2. Sứ điệp của Sứ đồ Phao-lô trình bày nơi công cộng đã tạo sự chú ý từ giới trí thức tại thủ đô Hy Lạp khiến họ muốn tìm hiểu thêm.  Sứ điệp về Chúa mà Hội Thánh trình bày có gây sự chú ý với tầng lớp trí thức hoặc lãnh đạo địa phương hay không?  Họ chú ý với thiện cảm hay ác cảm?
  3. Giống như người A-thên tại thủ đô Hy Lạp thời xưa, nhiều người Việt ngày nay thích tìm hiểu những điều mới lạ.  Làm thế nào bạn và Hội Thánh của bạn tận dụng cơ hội này để trình bày chân lý cứu rỗi của Chúa cho họ?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top