Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:1-5

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 16:1-5

sailboat_09
Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 16:1-5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải thực hiện một chuyến viễn du với một người mà bạn mới quen hay không?  Bạn cảm thấy thế nào?  Bạn có cần phải thay đổi điều gì cho phù hợp với hoàn cảnh mới hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đi đâu?  Ông gặp ai?  Có gì đặc biệt về người này (16:1)?  Nhận xét của những người tại hai Hội Thánh khác nhau về người này như thế nào (16:2)
  2. Sứ đồ Phao-lô dự tính làm gì với người này?  Ông đã làm gì? Vì sao ông làm điều đó (16:3)?
  3. Họ đã thực hiện chuyến hành trình như thế nào?  Công tác chính của chuyến đi là gì (16:4)?  Kết quả ra sao (16:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người Việt đang sống rải rác tại vài chục quốc gia trên thế giới. Hội Thánh cần làm gì để khích lệ những người mang hai dòng máu – hoặc chịu ảnh hưởng của hai nền văn hóa – góp vào công tác phát triển Hội Thánh tương lai?
  2. Có bao giờ bạn phải chấp nhận làm một việc gì đó – mà trước đây bạn thấy không cần thiết – để có thể thuận tiện trong việc giới thiệu Chúa cho những người khác hay không?  Điều gì đã khiến bạn chấp nhận làm như vậy?
  3. Có bao giờ bạn nhận được những thông tin từ các nhà lãnh đạo Hội Thánh tại trung ương hay không?  Những thông tin đó ảnh hưởng như thế nào trên Hội Thánh địa phương của bạn – đã tạo khích lệ và gây sinh khí, hay gây tranh luận và làm giảm nhuệ khí tại Hội Thánh địa phương?  Bạn có cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo Hội Thánh để họ được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để có thể quyết định mọi vấn đề theo ý Chúa hay không?
  4. Các Hội Thánh mà Sứ đồ Phao-lô đến thăm đã tăng trưởng trong đức tin và gia tăng số người tin Chúa mỗi ngày.  Hội Thánh của bạn tăng trưởng trong khía cạnh nào – chất lượng hay số lượng?  Khoảng bao lâu tại Hội Thánh của bạn mới có thêm một người tin Chúa?  Vì sao? Làm thế nào để Hội Thánh địa phương có thể làm tốt hơn công tác truyền giáo và truyền giảng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top