Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:22-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:22-31

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:22-31

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 15:22-31

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nhắn tin về một việc gì, nhưng nội dung đã bị hiểu lầm không?  Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đã làm gì để ngăn ngừa tình trạng đó tái diễn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Các nhà lãnh đạo Hội Thánh tại Jerusalem quyết định làm gì?  Ai là người sẽ thông báo quyết định của các nhà lãnh đạo cho Hội Thánh An-ti-ốt? Tại sao lại cần nhiều sứ giả? Tư cách của các sứ giả như thế nào (15:22)? Để tránh trường hợp thông điệp có thể được truyền đạt không trung thực, bên cạnh các sứ giả, các nhà lãnh đạo Hội Thánh đã làm gì (15:23)?
  2. Ai là người gởi thư?  Ai là người nhận thư?  Địa vị và mối quan hệ giữa những người này như thế nào (15:23)?  Lý do nào bức thư được viết ra (15:24)?  Bức thư đã giới thiệu sứ giả như thế nào và trách nhiệm của họ là gì (15:25, 27)? Các lãnh đạo Hội Thánh tại Jerusalem đã xác nhận tư cách của Phao-lô và Ba-na-ba là những người như thế nào (15:26)?
  3. Kết quả phán quyết từ Hội Nghị Jerusalem là gì và dựa trên căn bản nào (15:28)?  Các tín hữu ngoại quốc cần phải kiêng giữ điều gì (15:29)?
  4. Các sứ giả đã thực hiện trách nhiệm như thế nào? Nội dung đã được thông báo chỉ cho những người lãnh đạo tại Hội Thánh địa phương hay cho toàn thể hội chúng (15:30)?  Tại sao? Phản ứng của các tín hữu như thế nào sau khi họ nghe đọc bức thư của những nhà lãnh đạo Hội Thánh (15:31)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Việc phổ biến những thông tin trong Hội Thánh của bạn được thực hiện như thế nào?  Những thông tin nào chỉ những người lãnh đạo Hội Thánh nên biết?  Những thông tin nào mọi tín hữu trong Hội Thánh nên biết?  Làm thế nào để mọi tín hữu có thể biết điều họ cần biết? Bạn học được điều gì qua cách làm của những nhà lãnh đạo Hội Thánh Ban Đầu trong vấn đề này?
  2. Nhiều người mới đến với Chúa còn bỡ ngỡ.  Một số người tin Chúa lâu năm, vô tình hay cố ý, đã hướng dẫn các tân tín hữu những điều không đúng với ý Chúa trong Kinh Thánh.  Bạn có thể làm gì để giúp các tân tín hữu hiểu rõ Lời Chúa, để họ được mạnh mẽ và vững vàng trong đức tin?  Bạn có thể làm gì để giảm thiểu hay ngăn chặn việc loan truyền những thông tin sai lạc trong cộng đồng Hội Thánh?
  3. Người tin Chúa cần hiểu rõ những niềm tin căn bản nào?  Bạn có hiểu rõ những điều đó không?  Bạn có thể giúp những người mới tin Chúa hiểu rõ niềm tin đó hay không?

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top