Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:1-11

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 15:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 15:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn có những bất đồng ý quan trọng với những người khác hay không?  Yếu tố căn bản tạo nên quan điểm khác biệt là gì?  Vấn đề đã được giải quyết như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Điều gì đã xảy ra tại Hội Thánh An-ti-ốt (15:1)?  Quan điểm này xuất phát từ đâu? Quan điểm này có được Đức Chúa Jesus dạy trong bốn sách Phúc Âm hay không? Tại sao người Pha-ri-si cất công đến An-ti-ốt để dạy dỗ điều này? Phản ứng của Phao-lô và Ba-na-ba như thế nào (15:2)? Hội Thánh tại An-ti-ốt đã làm gì để giải quyết vấn đề?
 2. Thành viên trong phái đoàn của Hội Thánh An-ti-ốt là những ai (15:2b)? Trong chuyến hành trình, phái đoàn đã ghé thăm những nơi nào? Họ đã làm gì trong những lần viếng thăm đó (15:3)?  Khi đến Jerusalem họ đã gặp ai và làm gì (15:4)?
 3. Những tín hữu thuộc phái Pha-ri-si yêu cầu điều gì (15:5)?  Tại sao trước đây họ không đòi các nhà lãnh đạo Hội Thánh thực hiện điều này cho các tín hữu tại Sa-ma-ri và Sê-sa-rê? Theo bạn, động lực nào khiến những tín hữu thuộc phái Pha-ri-si nêu lên những điều kiện này?  Đòi hỏi này cho thấy trình độ hiểu biết của họ về niềm tin mới như thế nào?
 4. Ai là người có trách nhiệm họp lại để bàn thảo và giải quyết vấn đề được nêu lên (15:6)?  Ai là người đã trình bày kết quả của quyết định (15:7a)?  Vì sao ông là người thích hợp để công bố quyết định này (15:7b)?
 5. Người Pha-ri-si cho rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận người ngoại quốc nếu họ không thực hiện phép cắt bì theo giao ước cũ và vâng giữ luật pháp Môi-se.  Sứ đồ Phi-e-rơ đã nêu bằng chứng nào cho thấy Đức Chúa Trời đã chấp nhận người ngoại quốc (15:8)?  Yếu tố căn bản mà Đức Chúa Trời chấp nhận người ngoại quốc như người Do Thái là gì (15:9)?
 6. Thực tế cho thấy người Do Thái đã vâng giữ luật pháp Môi-se như thế nào (15:10)?  Các nhà lãnh đạo Hội Thánh đã khẳng định nhờ điều gì mà người Do Thái cũng như người ngoại quốc được cứu (15:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Có những quan điểm khác nhau trong Hội Thánh của bạn hay không? Ai là người thường nêu lên vấn đề? Động lực nào đã đưa đến những ý kiến khác nhau đó?  Trình độ hiểu biết Chúa và mối tương quan của những người này với Chúa như thế nào? Hội Thánh của bạn đã làm gì để giải quyết vấn đề?  Ai là người có trách nhiệm để giải quyết những vấn đề đó?
 2. Có những điều nào mà Đức Chúa Trời đã cho phép thay đổi nhưng bạn, theo niềm tin truyền thống của mình, không muốn thay đổi hay không?  Tại sao?
 3. Nếu mỗi tín hữu, hay mỗi chi hội, đều có một vài vấn đề, và cần được những người lãnh đạo Hội Thánh giải quyết, theo bạn, tình trạng của Hội Thánh sẽ như thế nào?  Trách nhiệm chính của những nhà lãnh đạo Hội Thánh là gì (6:2-4)?  Khi nào vấn đề cần được giải quyết bởi những nhà lãnh đạo Hội Thánh tại trung ương?  Khi nào vấn đề có thể giải quyết bởi những người có trách nhiệm tại Hội Thánh địa phương?  Khi nào vấn đề cần được họp bàn riêng (15:6)?  Khi nào vấn đề được trình bày cho cả cộng đồng Hội Thánh?
 4. Bạn học được gì về cách đặt vấn đề để gây xáo trộn của người Pha-ri-si?  Có những tà giáo nào đang tìm cách len lỏi vào trong Hội Thánh của bạn?  Những người giảng dạy điều này với mục đích gì?  Làm thế nào để Hội Thánh của bạn có thể ngăn chặn những mầm mống nguy hại đó?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top