Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:1-10

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:1-10

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 12:1-10

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 12:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn bị bách hại không?  Những người thân yêu đã làm gì cho bạn?  Về phần mình, bạn đã suy nghĩ gì, hoặc phản ứng như thế nào, trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vua Hê-rốt trong câu chuyện này là cháu của vua Hê-rốt vào thời Đức Chúa Jesus.  Ông đã làm gì với Hội Thánh (12:1)? Ông đã giết ai (12:2), và dự định sẽ giết ai (12:3)?  Tại sao những chuyện đàn áp này làm hài lòng người Do Thái? Theo bạn, tại sao vua Hê-rốt, một viên chức được chính quyền La Mã bổ nhiệm, lại hợp tác với người Do Thái để bách hại những người tin Chúa?
  2. Sau khi bị bắt, Sứ đồ Phi-e-rơ đã bị giam như thế nào (12:4, 10)? Việc giam cầm nghiêm nhặt như vậy cho thấy tầm quan trọng của vụ án như thế nào?
  3. Hội Thánh đã làm gì sau khi Sứ đồ Phi-e-rơ bị bắt và sắp sửa bị tuyên án tử hình (12:5, 12)?  Đức Chúa Jesus đã báo trước về cách Sứ đồ Phi-e-rơ phải chết như thế nào (Giăng 21:18-19)?  Tại sao Hội Thánh không chấp nhận thực tại và xem việc này nằm trong chương trình của Chúa nhưng vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Sứ đồ Phi-e-rơ?
  4. Trong đêm trước ngày nhận án tử hình, Sứ đồ Phi-e-rơ ngủ say sưa, ngay cả khi bị cùm giữa hai tên lính (12:6).  Bạn học được điều gì qua việc này?
  5. Thiên sứ đã đến với Sứ đồ Phi-e-rơ trong ngục.  Thiên sứ làm gì (12:7) và truyền cho Sứ đồ Phi-e-rơ làm gì (12:7-8)?  Việc Sứ đồ Phi-e-rơ không chạy trốn ngay sau khi gông cùm được mở ra nhưng thong thả bận quần áo cho thấy điều gì?
  6. Sứ đồ Phi-e-rơ đã vâng lời thiên sứ như thế nào và ông suy nghĩ gì (12:9)?  Thiên sứ cùng Sứ đồ Phi-e-rơ đi qua những chặng đường nào, và khi nào thì thiên sứ để Phi-e-rơ đi một mình (12:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ai là người thật sự nắm quyền tể trị qua câu chuyện này:  Đức Chúa Trời hay vua Hê-rốt? Quyền lực nào của thế giới này đang lấn áp bạn?   Câu chuyện này nhắc nhở bạn điều gì về cách người tin Chúa đối diện với những chống đối bách hại, và giữ vững đức tin trên bước đường theo Chúa?
  2. Xin so sánh tinh thần cầu nguyện của bạn với những người cầu nguyện trong câu chuyện này?  Có những vấn đề nào mà bạn cầu nguyện đã được Chúa đáp lời khiến bạn phải ngạc nhiên?
  3. Tại sao Đức Chúa Trời cứu Sứ đồ Phi-e-rơ mà không cứu Sứ đồ Gia-cơ?  Bạn nghĩ gì khi Đức Chúa Trời giải cứu một người này nhưng không giải cứu một người khác?

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top