Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:1-8

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 8:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 8:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ Hội Thánh của bạn gặp khó khăn?  Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chuyện gì đã xảy ra cho Hội Thánh sau khi Ê-tiên bị giết? Các tín hữu đã làm gì và các nhà lãnh đạo Hội Thánh đã làm gì trong hoàn cảnh đó (8:1)?  Ai là người đã chôn cất Ê-tiên?  Họ có đặc điểm gì khác với những tín hữu khác (8:2)?
  2. Một trong những nhân vật chủ mưu giết Ê-tiên là ai (8:1)?  Người này đã làm gì (8:3)?
  3. Các tín hữu đi lánh nạn tại đâu (8:1)?  Họ đã làm gì trong khi lánh nạn (8:4)?  Trước đó, Chúa truyền cho các môn đồ phải làm gì (1:8)?
  4. Phi-líp là ai (6:5, 8:1)?  Trách nhiệm của ông trong Hội Thánh là gì (6:2-4)?  Phi-líp đã làm gì tại Sa-ma-ri (8:5)?  Phản ứng của dân chúng tại Sa-ma-ri như thế nào (8:6-7)?  Kết quả ra sao (8:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu Hội Thánh của bạn bị bách hại, bạn chọn giải pháp nào: a. Ở lại chịu đựng. b. Lẩn trốn tại địa phương. c. Chạy sang một nơi khác lánh nạn?  Tại sao?
  2. Trong Hội Thánh có những người có trình độ hiểu biết khác nhau và có trách nhiệm khác nhau khiến họ hành động khác nhau trong nhiều hoàn cảnh. Bạn có nghĩ là những người bỏ chạy khi Hội Thánh gặp khó khăn là hèn nhát không?  Bạn có nghĩ là những người ở lại đối diện với sự bách hại là dại dột hay là quá khích không?
  3. Chúa muốn người tin Chúa đi đến nhiều nơi khác nhau để làm chứng cho Chúa (1:8), nhưng nhiều người vẫn thích ở tại Jerusalem – là nơi trung tâm, thuận tiện, và có đông người tin Chúa.  Bài học trong khúc Kinh Thánh này nhắc chúng ta điều gì?
  4. Giu-đê và Sa-ma-ri – những khu vực lân cận mà Chúa muốn bạn đến để làm chứng nhân cho Chúa – là những địa phương nào?  Bạn có muốn tự nguyện đến đó hay cần Chúa dùng nghịch cảnh để đưa bạn đến đó?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top