Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:51-60

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:51-60

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:51-60

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 7:51-60

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn suy nghĩ hay làm gì khi gặp nghịch cảnh khó khăn?  Điều đó giúp bạn như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần kết luận của lời trình bày, Ê-tiên trích dẫn một số khái niệm trong Cựu Ước để người nghe hiểu được điều ông muốn trình bày.  Xin xem thêm Phục Truyền 10:16, Ê-sai 63:10,  Ê-sai 1:4, cùng những câu Kinh Thánh thượng hạ văn và cho biết ba thành ngữ mà Ê-tiên trích dẫn trong (7:51) có nghĩa gì?
  2. Giô-sép bị các anh hãm hại (7:9) về sau đã trở thành cứu tinh của gia đình (7:13-14).  Môi-se bị người Do Thái từ chối về sau đã trở thành cứu tinh cho dân tộc (7:35-36). Đức Chúa Jesus – Đấng mà Môi-se đã dự ngôn (7:37) – đã bị người Do Thái hãm hại.  Các học giả Do Thái đang xét xử Ê-tiên là những người am tường Thánh Kinh Cựu Ước.  Ê-tiên đã nói gì và muốn họ hiểu gì qua lời ông trình bày với họ trong câu (7:52)?
  3. Kết thúc lời biện minh trước những người vu khống mình, Ê-tiên đã kết luận ai là người không tuân giữ luật pháp (7:53)?  Khi bị cáo trở thành quan tòa và quan tòa trở thành bị cáo, phản ứng của những người đang xét xử như thế nào (7:54)?
  4. Trong hoàn cảnh khó khăn, Ê-tiên đã làm gì?  Bí quyết nào giúp Ê-tiên bình thản giữa nghịch cảnh (7:55)?   Ê-tiên đã nói gì (7:56)? Người Do Thái đã phản ứng như thế nào (7:57-58)?  Tại sao (Đa-ni-ên 7:13-14)?
  5. Đang khi người Do Thái ném đá vào Ê-tiên, ông đã làm gì (7:59)?  Lúc những người chung quanh vu khống dùng bạo lực hại Ê-tiên, ông đã làm gì cho họ (7:60a)? Kinh Thánh mô tả cái chết của Ê-tiên như thế nào (7:60b)?  Vì sao Ê-tiên chấp nhận chết như vậy? Nếu bạn là người chứng kiến và lắng nghe những gì đang xảy ra vào lúc đó, điều gì đã để lại những ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng bạn?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có gặp khó khăn như Ê-tiên hay không? Vì sao bạn bối rối?  Thay vì nhìn vào nghịch cảnh, tâm trí bạn nên hướng vào đâu?
  2. Ê-tiên là một tín hữu nhưng rất am tường Kinh Thánh.  Là tín hữu, bạn có thể trình bày niềm tin của mình cho người khác, căn cứ trên những điều đã dạy trong Kinh Thánh hay không?
  3. Ê-tiên không chỉ trình bày niềm tin nhưng ông đã sống, và đã chết, cho niềm tin của mình.  Bạn đang ở trong giai đoạn nào trong hành trình đức tin: tìm hiểu, thảo luận, thực hiện, trình bày, hay sẵn sàng dấn thân cho niềm tin nơi Chúa?
  4. Ê-tiên là người tuận đạo đầu tiên.  Cái chết của Ê-tiên là một trong những yếu tố đã giúp cho Hội Thánh phát triển và Sau-lơ (7:58), một trong những người tham gia việc xử tử Ê-tiên, về sau đã tin nhận Chúa.  Bạn có sẵn sàng trả giá để theo Chúa hay không? Giá mà bạn sẵn sàng hy sinh để theo Chúa là gì? Những điều bạn hy sinh khi theo Chúa đã để lại ấn tượng như thế nào với những người chưa biết Chúa?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top