Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:9-19

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:9-19

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 7:9-19

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 7:9-19

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn phải rời quê hương mình?  Vì sao? Cuộc sống mới của bạn như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nhân vật kế tiếp mà Ê-tiên trình bày là ai?  Những người trong gia đình đã đối xử với người này như thế nào?  Đức Chúa Trời đã cứu giúp người đó ra sao (7:9)?
  2. Động lực nào khiến gia đình Gia-cốp tìm đến Ai Cập (7:10-11)?  Trong hành trình đó, họ đã khám phá ra điều gì (7:12)? Vì sao cả gia tộc đã đến sống tại Ai Cập (7:13-14)?
  3. Những tộc trưởng Do Thái đã chết tại đâu (7:15)? Thi hài của họ sau đó được chuyển về đâu (7:16)? Con cháu họ phát triển như thế nào (7:17)?  Điều gì đã xảy ra cho những thế hệ kế tiếp (7:18-19)?
  4. Câu chuyện mà Ê-tiên nhắc lại trong phần này liên quan thế nào đến điều Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham trong (7:6)? Vì sao Ê-tiên nhắc đến Giô-sép trong câu chuyện này?  Xin phân tích những điểm tương đồng giữa Giô-sép và Đức Chúa Jesus.

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn bị những người thân yêu từ bỏ, thậm chí bạn bị bán đứng như Giô-sép?  Cuộc sống của bạn sau đó thế nào?  Đức Chúa Trời đã đoái thương bạn ra sao?
  2. Giô-sép đã nói gì với những anh em đã hại ông khi họ gặp nhau tại Ai Cập (Sáng Thế Ký 45:5-9; 50:20)?   Bạn có nhận biết ý Chúa trên những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình để có thể nói và cư xử như Giô-sép hay không?

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top