Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:1-16

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:1-16

Cùng Học Kinh Thánh – Công Vụ 5:1-16

Cùng Học Kinh Thánh
Công Vụ 5:1-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nói dối với Chúa hay không?  Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. A-na-nia và Sa-phi-ra đã làm gì (5:1-2)?  Phi-e-rơ trách A-na-nia điều gì (5:3)?  A-na-nia và Sa-phi-ra có cần phải bán ruộng để dâng cho Hội Thánh hay không? Tội lỗi của họ là gì (5:4)?
  2. Động lực nào khiến họ hành động như vậy?  Kết quả ra sao?  Phản ứng của những người biết chuyện đó như thế nào (5:5-6)?
  3. Phi-e-rơ đã hỏi Sa-phi-ra điều gì?  Bà đã trả lời như thế nào (5:8)?  Phi-e-rơ trách Sa-phi-ra điều gì (5:9)?  Chuyện gì đã xảy ra cho Sa-phi-ra (5:10)?
  4. Đa số chúng ta đều phạm tội với Chúa.  Tại sao Chúa đã trừng phạt A-na-nia và Sa-phia-ra quá nghiêm khắc như vậy?  Điều này ảnh hưởng trên Hội Thánh lúc đó như thế nào (5:11)?
  5. Các Sứ Đồ đã dùng ân tứ Chúa ban để làm gì (5:12; 15-16)?  Các tín hữu nhóm họp tại đâu và tại sao (5:12)? Việc xảy ra cho A-na-nia và Sa-phi-ra đã ảnh hưởng trên dân chúng như thế nào?  Xin cho biết những thái độ khác nhau trước quyền năng của Chúa (5:13-16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin tóm tắt những đặc điềm của Hội Thánh ban đầu? Tương tự, xin dùng vài câu để mô tả Hội Thánh của bạn?  Xin cho biết hai Hội Thánh có điểm gì giống nhau, hoặc khác nhau?  Tại sao?
  2. Có bao giờ bạn muốn được nhiều người trong Hội Thánh, trong chỗ làm, chú ý hay không?  Bạn đã làm gì?  Bạn có dùng những hành động không chân thật cho mục đích đó hay không?
  3. Điều gì Chúa đã thực hiện khiến bạn kính sợ Ngài?  Điều đó đã ảnh hưởng trên cuộc sống của bạn như thế nào?  Theo bạn, Chúa có nên thực hiện những trừng phạt nghiêm khắc để nhiều người kính sợ Ngài hay không?  Chúa có nên làm những điều đó tại Hội Thánh, hay trong gia đình của bạn hay không?

Kinh Thánh Tham Khảo:  Công Vụ 5:1-16

A-na-nia và Sa-phi-ra

1. Nhưng một người tên là A-na-nia, với vợ là Sa-phi-ra, bán một miếng đất của họ, 2. và giữ lại một phần tiền; vợ ông biết rõ điều đó, đoạn ông đem số tiền còn lại đặt nơi chân các sứ đồ. 3. Phi-rơ nói, “Này ông A-na-nia, sao ông để Sa-tan đầy dẫy lòng ông, khiến ông nói dối Ðức Thánh Linh mà giữ lại một phần số tiền bán đất? 4. Khi miếng đất chưa bán, nó chẳng phải là của ông sao? Sau khi bán rồi, chẳng phải ông có quyền giữ số tiền đó sao? Tại sao ông rắp tâm làm điều ấy? Không phải ông dối gạt loài người nhưng dối gạt Ðức Chúa Trời.” 5. Nghe xong những lời ấy, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều rất sợ hãi. 6. Các thanh niên đứng dậy, liệm xác ông, rồi khiêng ra ngoài và chôn.

7. Khoảng ba giờ sau, vợ ông, vốn chẳng biết việc đã xảy ra, bước vào. 8. Phi-rơ nói với bà, “Xin bà nói cho tôi biết, có phải ông bà bán miếng đất giá được bao nhiêu đó không?”

Bà đáp, “Vâng, chỉ được bấy nhiêu đó thôi.”

9. Phi-rơ nói với bà, “Tại sao ông bà đồng lòng với nhau thử Ðức Thánh Linh của Chúa? Kìa, bàn chân của những người đi chôn chồng bà vừa về đến cửa, họ sẽ khiêng bà luôn.”

10. Ngay lập tức bà ngã xuống nơi chân ông và tắt thở. Những thanh niên bước vào, thấy bà đã chết, họ khiêng bà ra, và chôn bà bên cạnh chồng bà.

11. Toàn thể hội thánh và tất cả những ai nghe việc ấy đều rất sợ hãi.

Những Dấu Kỳ và Phép Lạ Tỏ Ra Qua Các Ðầy Tớ Chúa

12. Khi ấy nhiều dấu kỳ và phép lạ xảy ra trong dân bởi tay các vị sứ đồ. Tất cả tín hữu đều đồng ý chọn Hành Lang Sa-lô-môn làm nơi nhóm họp. 13. Những người ngoài không ai dám tham dự với họ, mặc dù dân chúng rất coi trọng họ. 14. Tuy nhiên số người tin Chúa càng ngày càng đông, cả nam lẫn nữ rất nhiều. 15. Thậm chí người ta khiêng những người bịnh ra đường, đặt họ nằm trên các chõng và các cáng, để khi Phi-rơ đi qua, bóng của ông ít nữa cũng ngã trên một vài người bịnh. 16. Dân từ các thành phụ cận Giê-ru-sa-lem lũ lượt kéo nhau đến, mang theo những người bịnh và những người bị quỷ ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top