Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục sư Nguyễn Thỉ: Công Tác Truyền Giáo

Mục sư Nguyễn Thỉ: Công Tác Truyền Giáo

Làm Chứng: Công Tác Truyền Giáo
Thuyết trình: Giáo sĩ Nguyễn Triều
Sứ điệp: Mục sư Nguyễn Thỉ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28
Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top