Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Con Đường Sự Sống

Thánh Ca: Con Đường Sự Sống

Tựa đề: Con Đường Sự Sống
Nguyên tác: Wayfaring Stranger
Nhạc: Dân Ca Hoa Kỳ
Lời: “Ein Pilgrim bin auch ich auf Erden,” by Isaac Niswander (1816)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) – Bài số 113

Wayfaring Stranger
I’m just a poor wayfaring stranger
Traveling through this world below
There is no sickness, no toil, nor danger
In that bright land to which I go
I’m going there to see my Father
And all my loved ones who’ve gone on
I’m just going over Jordan
I’m just going over home
I know dark clouds will gather ’round me
I know my way is hard and steep
But beauteous fields arise before me
Where God’s redeemed, their vigils…
Con Đường Sự Sống
1. Kìa người yêu ta bán ta với quan tiền
Và đem đến nơi toàn dân lên án.
Mình trần móc sắt bủa xô xuống thân Ngài,
Nào ai tiếc thương đến con thượng thiên?
Ðầu này tuôn máu lằn roi vẫn không ngừng,
Nhọc nhằn mang vác tội nhân đọa đày.
Tình yêu Chúa Cha chẳng ai ví so bằng.
Lạy Cha thánh ôi! thứ tha tội nhân.
2. Nguyện cầu Cứu Chúa Ðấng yêu mến trọn đời,
Ngài vui chết thay người trên thập giá.
Từng dòng huyết báu thắm trên xác thân Ngài,
Lằn roi móc sâu da thịt sờn đau.
Mình Ngài treo cao làn hơi thở nghẹn ngào
Vì tình nhân thế Ngài yêu vô ngần.
Tình yêu Chúa Cha láng lai khắp muôn đời.
Nào ai có hay? Jêsus vì ta.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top