Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Con Cần Cha

Con Cần Cha

Tựa đề: Con Cần Cha
Tác giả: Trần Hiếu Toàn
CD: Yêu Thương và Tha Thứ
Trình bày: Lưu Chí Vỹ

Con bước chân âm thầm,
Con đi tìm tình yêu chân lý
Nhưng mãi luôn lạc lầm, con không tìm ra nơi vững an
Khi Chúa đem con về xoá hết tội lỗi của con
Như cây cạn khô được dòng nước mát

Con bước chân trở về khi con nhận tình yêu Thiên Chúa
Con đến bên Jesus khi con tìm ra nơi vững an
Với tất cả tâm hồn cất tiếng ngợi khen Jesus
Chúa của đời con Ngài hằng cho con bình an

Giờ đây con biết được rằng
Chính Chúa nguồn sống của con
Lòng con an thái nhẹ nhàng,
Vững tin cậy nơi Jesus
Thầm tạ ơn Chúa thật nhiều,
Chúa yêu thương con mãi thôi
Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết

Dòng huyết trên Gô-gô-tha.
Xoá tan tội lỗi thế nhân
Tình yêu thương Chúa dịu kỳ
Tẩy uế tâm linh của con
Lòng con trao hết vào Ngài, Chúa yêu con mãi thôi
Và con biết rằng: đời con mãi luôn cần Cha.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top