Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:17-18

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:17-18

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:17-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có khi nào bạn không thể hoàn tất trách nhiệm mà bạn đã nhận lãnh hay không? Điều gì khiến bạn không thể hoàn thành trách nhiệm:  Thiếu khả năng, không đủ thời gian, bị chi phối vì những việc khác, lo lắng, …? Có ai khuyên bạn cần làm gì để giải quyết tình trạng đó hay không?
  2. Bạn có thường nhận thư, hoặc email, không?  Bức thư, hoặc email, cảm động nhất mà bạn đã nhận là gì?  Điều gì khiến bạn xúc động?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Lời căn dặn cuối cùng của Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-lô-se dành cho ai (4:17a)? Người này đang giữ vai trò gì (4:17c)? Sứ đồ Phao-lô đã gọi ông với danh hiệu nào (Phi-lê-môn 1:2)? Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở điều gì cho người này (4:17b)? Ông khuyên người này nên làm gì (4:17d)?
  2. Ai là người trực tiếp viết những lời chào thăm ở cuối bức thư (4:18a, 4:7-18; I Cô-rinh-tô 16:21; Ga-la-ti 6:11; II Tê-sa-lô-nia 3:17)? Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đang ở trong hoàn cảnh nào (4:18b; Công Vụ 20:23, 23:18, 23:29, 26:29; Phi-líp 1:7, 1:13-14; II Ti-mô-thê 1:8, 2:9; Phi-lê-môn 1:10, 1:13; Ê-phê-sô 3:1, 4:1)? Trong hoàn cảnh như vậy, Sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho Hội Thánh có được điều gì (4:18c, 1:2)? Kinh Thánh cho biết ân điển đến từ đâu (Rô-ma 1:5, 1:7, 16:20, 16:24; II Cô-rinh-tô 13:14; Ga-la-ti 1:3) và gắn liền với ai (II Ti-mô-thê 4:22)?  Tại sao điều nầy là quan trọng (II Sa-mu-ên 7:15; Rô-ma 6:14-15; Ê-phê-sô 2:5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết A-chíp là người đã nhận chức vụ từ nơi Chúa (4:18). Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra nhưng Sứ đồ Phao-lô căn dặn A-chíp hãy tập trung vào chức vụ và hãy hoàn thành.  Bạn đã nhận chức vụ nào từ nơi Chúa?  Điều gì đang chi phối bạn, khiến bạn không thể hoàn thành trách nhiệm Chúa giao?  Nếu bạn là người đang giữ chức vụ từ Chúa mà không thực hiện trách nhiệm của mình thì ai là người sẽ thực hiện trách nhiệm đó? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn và tôi điều gì?
  2. Nếu bạn biết có một người thân yêu của bạn đang bị xiềng chân, còng tay, và người đó cố gắng viết vài lời dặn dò cho bạn.  Khi nhận được bức thư đó, bạn sẽ làm gì với những lời căn dặn của người đó?
  3. Bạn có biết người hầu việc Chúa nào đang bị bách hại tù đày hay không?  Hoàn cảnh của người đó như thế nào?  Bạn có thể làm gì cho người nầy, hay cho những công việc mà người đó đã từng đảm nhiệm?
  4. Nhiều người hầu việc Chúa không bị “xiềng xích” về thể chất, nhưng bị ràng buộc về tinh thần, khiến họ không thể tự do thực hiện những điều mà Chúa đã giao cho họ.  Ai là người đang gây khó khăn cho họ?  Bạn có thể làm gì để hổ trợ những người hầu việc Chúa đang ở trong những hoàn cảnh như vậy?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:17-18

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Và hãy nói với A-chíp: Hãy chú tâm về chức vụ mà anh đã nhận lãnh từ nơi Chúa, để làm cho hoàn thành. 18. Chính tay tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này. Hãy nhớ đến xiềng xích của tôi. Nguyện ân điển ở cùng anh em.
Bản Dịch 1925

  1. Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn. 18. Chính tay tôi, Phao-lô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyền xin ân điển ở cùng anh em!


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top