Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:15-16

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:15-16

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:15-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích uống cà phê nóng, cà phê đá, hay cà phê hâm hẩm? Loại nào chán nhất? Tại sao? Lý do nào khiến cà phê bị hâm hẩm mà không nóng? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần cuối của bức thư, Sứ đồ Phao-lô đã gởi lời chào thăm các tín hữu của một Hội Thánh nào nữa (4:15a)? Mỗi Hội Thánh đều nhận được một bức thư và cả hai Hội Thánh cần được nghe cả hai bức thư. Lời căn dặn nầy cho thấy mối quan hệ như thế nào giữa hai Hội Thánh nầy, và mối quan tâm của Sứ đồ Phao-lô đối với hai Hội Thánh nầy như thế nào (4:16)?
  2. Bức thư của Sứ đồ Phao-lô gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê có lẽ đã bị thất lạc cho nên không được ghi lại trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus đã viết một bức thư khác cho Hội Thánh Lao-đi-xê (Khải Huyền 1:11)? Trong bức thư của Đức Chúa Jesus, Hội Thánh Lao-đi-xê đã nghĩ gì về chính mình (Khải Huyền 3:17a)? Tuy nhiên Đức Chúa Jesus đã nhận xét như thế nào về họ (Khải Huyền 3:17b)?  Hội Thánh Lao-đi-xê đang ở trong tình trạng thuộc linh như thế nào (Khải Huyền 3:15)? Mối nguy hiểm của một Hội Thánh ở trong tình trạng như vậy là gì (Khải Huyền 3:16)?
  3. Để giải quyết tình trạng đáng buồn của một Hội Thánh như vậy (Khải Huyền 3:15-17), Đức Chúa Jesus khuyên họ cần làm gì để biết thực trạng của mình (Khải Huyền 3:18)?  Trước sự sửa phạt của Chúa (Khải Huyền 3:19a; Hê-bơ-rơ 12:5-6), Hội Thánh cần làm gì (Khải Huyền 3:19b; Rô-ma 12:11)? Thật ra, tấm lòng của Đức Chúa Jesus như thế nào đối với Hội Thánh Lao-đi-xê (Khải Huyền 3:19a; Châm Ngôn 3:11-12)? Lời của Chúa trong Khải Huyền 3:20 cho thấy Đức Chúa Jesus có thái độ như thế nào đối với họ? Đức Chúa Jesus có lời hứa nào cho họ (Khải Huyền 3:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ chúng ta gặp một Hội Thánh tự hãnh diện về chính mình (Khải Huyền 3:16) nhưng không biết rằng Hội Thánh đó sắp bị Chúa từ bỏ hay không (Khải Huyền 3:15)? Hình ảnh Chúa đang đứng bên ngoài gõ cửa cho thấy Chúa đang giữ vị trí nào trong Hội Thánh (Khải Huyền 3:20)?
  2. Khải Huyền 3:20 thường được dùng để kêu gọi người chưa tin Chúa tiếp nhận Chúa, nhưng thực ra Đức Chúa Jesus đang nói với ai (Khải Huyền 3:14-21)?  Câu nói của Chúa nhắc nhở bạn và tôi điều gì trong mối quan hệ giữa mình với Ngài?
  3. Bạn nghĩ gì về Hội Thánh của mình?  Nếu Chúa viết thư cho Hội Thánh của bạn, Ngài sẽ nói gì? Khen hay chê? Chúa sẽ khuyên Hội Thánh của bạn điều gì?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:15-16

Bản Dịch Việt Ngữ

15. Hãy chào những anh em tại Lao-đi-xê, và Nim-pha, cùng với hội thánh tại nhà của bà. 16. Và sau khi thư này đã được đọc giữa anh em, cũng hãy đọc nó trong hội thánh Lao-đi-xê, và anh em cũng có thể đọc thư từ Lao-đi-xê.

Bản Dịch 1925

  1. Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội thánh nhóm trong nhà người.  16. Anh em đọc thơ nầy rồi, hãy đưa cho Hội thánh Lao-đi-xê đọc với, anh em cũng phải đọc thơ ở Lao-đi-xê gởi đến nữa.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top