Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:14-15

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:14-15

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:14-15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, ai là người đã từng phục vụ Chúa với bạn?   Có bao giờ một người đã từng sốt sắng hầu việc Chúa với bạn, giờ đây người đó đã chọn con đường khác hay không?  Người đó đã làm gì? Lý do nào khiến người đó rời khỏi công việc mà người đó đã dấn thân? Còn bạn thì sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Có hai nhân vật nữa đã gởi lời chào thăm cho Hội Thánh Cô-lô-se. Hai người đó là ai (4:14)? Nhân vật thứ nhất tên là gì (4:14a)? Sứ đồ Phao-lô đã gọi người đó với danh hiệu nào (4:14a)? Kinh Thánh nói gì về tâm tình hầu việc Chúa và nhân cách của người đó (Phi-lê-môn 1:24; II Ti-mô-thê 4:6-11)?
  2. Nhân vật thứ hai tên là gì (4:14b)? Trong Phi-lê-môn 1:24, người nầy đã được Sứ đồ Phao-lô gọi bằng danh hiệu nào? Trong câu 4:5, Sứ đồ Phao-lô có dùng danh hiệu nào để gọi người nầy hay không?  Cuối cùng Sứ đồ Phao-lô cho biết người nầy đã làm gì (II Ti-mô-thê 4:10)?  Người nầy đã vướng phải điều gì và kết cuộc ra sao (II Ti-mô-thê 4:10; I Giăng 2:15-16)?
  3. Sứ đồ Phao-lô cũng gởi lời chào cho một cá nhân.  Người đó tên gì (4:15b)? Trong nguyên văn Hy Lạp, nhân vật nầy được ghi là một phụ nữ (4:15b). Có gì đặc biệt về người phụ nữ nầy (4:15b)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Tên của Lu-ca và Đê-ma được nhắc đến ba lần trong Kinh Thánh (4:15, Phi-lê-môn 1:24; II Ti-mô-thê 4:6-11). Trong cả ba lần, tên của cả hai người đều được nhắc chung với nhau. Tuy nhiên, đoạn cuối cuộc đời hầu việc Chúa của Lu-ca và Đê-ma thật khác nhau (II Ti-mô-thê 4:10-11). Điều gì đã làm cho Đê-ma vấp ngã (4:14b, I Giăng 2:15-16)?  Điều nầy nhắc nhở điều gì cho bạn và tôi trong bước đường theo Chúa và phục vụ Chúa của mình (I Giăng 2:17)? 
  2. Nim-pha được Sứ đồ Phao-lô gởi lời chào thăm.  Sứ đồ Phao-lô nhắc đến Hội Thánh đang nhóm lại trong nhà của bà (4:15).  Trong 2000 năm qua, khi đạo Chúa bắt đầu phát triển tại một địa phương mới, vì số tín hữu ban đầu tại nơi mới thường rất ít, chưa có khả năng xây nhà thờ, cho nên họ thường nhóm tại nhà riêng.   Nim-pha là một trong số rất nhiều tín hữu đã cho phép Hội Thánh nhóm tại nhà của mình (4:15; Công Vụ 1:12-15; I Cô-rinh-tô 16:19; Rô-ma 16:3-5). Trong thời đại hiện nay, bạn có thỉnh thoảng mời Hội Thánh, hay nhóm nhỏ, đến thờ phượng Chúa tại nhà của mình hay không? Nếu không có cơ hội được mời Hội Thánh đến nhà của mình, bạn và những người trong gia đình của bạn có thể tạo thành một Hội Thánh để thờ phượng Chúa ngay tại nhà của mình hay không?
  3. Đức Chúa Jesus truyền cho các môn đồ mỗi khi đến truyền giáo tại một địa phương nào, hãy tìm một gia đình chấp nhận tiếp đón họ, rồi ở tại đó và lo công việc Chúa (Ma-thi-ơ 5:11-13). Lịch sử Hội Thánh cho biết, có rất nhiều người đã dùng căn nhà của mình góp phần trong việc mở mang vương quốc của Chúa. Giống như Nim-pha,  Bê-rít-sin và A-qui-la là những người đã làm như vậy. Mặc dầu sống trong thế kỷ thứ nhất, nhưng Bê-rít-sin và A-qui-la đã có nhà tại Rô-ma (Rô-ma 16:5), Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 16:19), và Ê-phê-sô (Công Vụ 18:1-5, 18:26) – là những thành phố rất lớn vào thời đó. Ông bà đã dùng căn nhà của mình để tiếp đón người hầu việc Chúa, làm nơi huấn luyện, hoặc làm nơi cho các tín hữu trong Hội Thánh nhóm lại thờ phượng Chúa (Công Vụ 18:1-5, 18:26; I Cô-rinh-tô 16:19; Rô-ma 16:5). Bạn có phải là những chuyên viên, những nhà kinh doanh,  hoặc đầu tư hay không? Bạn có thể như Lu-ca dùng tài năng (4:14a) hay như Nim-pha dùng tài sản (4:15) mà Chúa đã ban cho mình để góp phần vào công việc truyền giáo cho những nơi chưa biết Chúa hay không?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:14-15

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Lu-ca, thầy thuốc rất yêu dấu, cùng Đê-ma, chào anh em. 15. Hãy chào những anh em tại Lao-đi-xê, và Nim-pha, cùng với hội thánh tại nhà của bà.
Bản Dịch 1925

  1. Lu-ca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em, Đê-ma cũng vậy. 15. Hãy chào các anh em ở Lao-đi-xê và Nim-pha, cùng Hội thánh nhóm trong nhà người.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top