Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:6

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:6

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thích nghe ai nói chuyện nhất?  Lý do nào bạn thích nghe người đó nói chuyện?  Bạn học được gì trong lời nói của người đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bên cạnh việc khuyên người tin Chúa nên khôn ngoan trong cách cư xử với người chưa tin Chúa (4:5), Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên làm điều gì nữa (4:6a)? Tại sao điều nầy là cần thiết (Ê-phê-sô 4:29; Truyền Đạo 10:12)? Kinh Thánh nói gì về những điều mà người tin Chúa nên nói (Thi Thiên 37:31, 40:9-10, 66:16-17, 71:15-18, 71:23-24, 119:13)? Ai là người mẫu mực trong việc nầy (Lu-ca 4:22; Thi Thiên 45:2)?  
  2. Trong Kinh Thánh, muối biểu tượng cho điều gì (Lê-vi Ký 2:13; Dân Số Ký 18:19; II Các Vua 2:21; E-xơ-ra 4:14; Gióp 6:6; Ê-xê-chi-ên 16:4; Ma-thi-ơ 5:13; Mác 9:50-51)?  Dựa vào những câu Kinh Thánh trên, lời nói được nêm thêm muối nghĩa lời nói cần có những phẩm chất nào (4:6b)? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời quan tâm như thế nào về lời nói của những người thuộc về Chúa (Ma-la-chi 3:16-18)?
  3. Mục đích của lời nói ân hậu và mặn mà là gì (4:6c; I Phi-e-rơ 3:15)? Đức Chúa Jesus cho biết làm thế nào chúng ta có thể có những lời nói như vậy (Ma-thi-ơ 12:34-35)? Lời nói ân hậu và mặn mà sẽ đem lại những ảnh hưởng như thế nào (Châm Ngôn 10:21, 15:4a, 15:7a, 16:21-24, 25:11-12)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Hai câu (4:5-6) nhắc đến vài nguyên tắc căn bản trong cách cư xử với người chưa tin Chúa, đó là khéo léo trong cách nếp sống, ân cần trong lời nói, biết bắt lấy cơ hội, và biết hành động thích ứng. Bạn đã và đang áp dụng những nguyên tắc này như thế nào trong khi tiếp xúc với những người chưa tin Chúa để giới thiệu Chúa cho họ?
  2. Trong Kinh Thánh, muối là biểu tượng cho sự cam kết (Lê-vi Ký 2:13; Dân Số Ký 18:19), sự chữa lành (II Các Vua 2:21), ân huệ (E-xơ-ra 4:14), đậm đà, ý vị (Gióp 6:6), thanh tẩy (Ê-xê-chi-ên 16:4), mặn mà (Ma-thi-ơ 5:13), sự tốt đẹp, thuận hòa (Mác 9:50-51). Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có muối trong lời nói của mình. Xin nhận xét bạn có được bao nhiêu phẩm chất này trong lời nói của bạn? Nếu bạn chưa có được nhiều những phẩm chất trên, Đức Chúa Jesus dạy chúng ta cần làm gì (Ma-thi-ơ 12:34-35)?

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và mặn mà, để anh em theo trách nhiệm biết đối đáp thế nào với mỗi người.
Bản Dịch 1925

  1. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top