Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:5

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:5

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:5

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Theo bạn, nguyên nhân nào khiến nhiều người bên ngoài chưa tin Chúa? Theo bạn, nếp sống của người tin Chúa ảnh hưởng như thế nào đến thái độ của người chưa tin Chúa?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong sách Cô-lô-se, Sứ đồ Phao-lô nhiều lần mô tả người tin Chúa là người ở “trong Đấng Christ” (1:2, 1:4, 1:28, 2:5) hay ở “trong Chúa” (3:18, 4:7, 4:17). Là người ở “trong Đấng Christ”, Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên làm gì với những người ở bên ngoài Đấng Christ (4:5a)? Kinh Thánh nói gì về những người ở bên ngoài Đấng Christ (Mác 4:11-12; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:5; I Phi-e-rơ 4:3)? Có phải Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta nên dùng sự khôn ngoan theo lối của người đời để sống với họ hay không (1:9)? Xin cho biết vài cách sống khôn ngoan với người ngoài Chúa mà Sứ đồ Phao-lô  đã nhắc đến trong những thư tín của ông (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11-12; I Ti-mô-thê 3:7)?
  2. Bên cạnh điều đó, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên làm điều gì nữa (4:5b)? Kinh Thánh nói gì về điều nầy (Truyền Đạo 9:10; Rô-ma 13:11-14)? Đức Chúa Jesus dạy gì về vấn đề nầy (Giăng 9:4)?  Một trong những việc mà chúng ta có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại là gì (Ga-la-ti 6:9-10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy sống cách khôn ngoan với những người bên ngoài Chúa để làm chứng cho họ (4:5a).  Theo bạn, phương cách hay nhất để làm chứng cho người bên ngoài biết về Chúa là gì?  Bạn đã áp dụng phương pháp đó như thế nào?  Kết quả ra sao?
  2. Câu Kinh Thánh “Hãy tận dụng thì giờ” (4:5b) cũng có thể hiểu là “Hãy bắt lấy cơ hội”. Xin bạn tự đánh giá về khả năng “tận dụng thời giờ” hay “bắt lấy cơ hội” của mình trong việc làm, trong việc giúp đỡ gia đình, trong sự hầu việc Chúa, trong việc dẫn đưa người chưa biết Chúa đến với Chúa? 

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy sống với những người ngoài cách khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ.
Bản Dịch 1925

  1. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại, và lợi dụng thì giờ.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top