Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:3-4

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:3-4

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:3-4

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn nhận được một yêu cầu để cầu nguyện cho một ai đó hay không?  Người đó đang ở trong tình trạng nào?  Tại sao người đó cần lời cầu nguyện của bạn vào lúc nầy?  Bạn đã làm gì sau khi nhận được lời yêu cầu đó? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Bên cạnh việc khuyên các tín hữu hãy kiên trì cầu nguyện (4:2), Sứ đồ Phao-lô kêu gọi người tin Chúa nên cầu thay cho ai (4:3a; Ê-phê-sô 6:18f-19a; I Ti-mô-thê 2:1; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25)?  Chúng ta cần cầu thay cho những người hầu việc Chúa điều gì (4:3b; Ê-phê-sô 6:19b, 3:3, II Cô-rinh-tô 6:1; II Cô-rinh-tô 3:12)? Tại sao điều nầy là quan trọng? Sứ đồ Phao-lô đang nhận trách nhiệm gì (Ê-phê-sô 6:20a, II Cô-rinh-tô 5:20)?
 2. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào (4:3c; Ê-phê-sô 6:20b, 3:1, Công Vụ 21:33, 28:20, Phi-lê-môn 1:7)? Tại sao một số người hầu việc Chúa như Sứ đồ Phao-lô cần được đặc biệt cầu thay bởi những người khác (4:4; Ê-phê-sô 6:20c, II Cô-rinh-tô 3:12)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn có thường xuyên cầu nguyện cho người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn hay không? Họ đang gặp những vấn đề nào?  Có điều gì ngăn trở họ “nói điều họ cần phải nói” hay không? Điều ít nhất mà bạn có thể làm cho người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn là gì? 
 2. Bạn có thường cầu thay cho những người khác hay không? Ngoài việc cầu nguyện cho những người trong gia đình, cho những người hầu việc Chúa, bạn bè và các tín hữu trong Hội Thánh, ai là người bạn cần cầu thay? Bạn có cầu nguyện cho công việc Chúa tại khu vực của bạn, cho công việc Chúa tại quốc gia nơi bạn đang sống, và cho công việc Chúa khắp nơi trên thế giới hay không?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2-4

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Hãy kiên trì cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cũng hãy biết ơn. 3. Xin cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo công bố huyền nhiệm của Đấng Christ, chính vì điều đó mà tôi bị xiềng xích, 4. để tôi có thể trình bày điều đó cách rõ ràng, như tôi cần phải nói.
Bản Dịch 1925
 • Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4. lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.
 • Thư Viện Tin Lành
  www.thuvientinlanh.org

  Đọc thêm: 

  ©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

  Scroll to top