Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 4:2

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có bao giờ ngủ gục trong khi cầu nguyện hay không? Nếu có, lý do nào khiến bạn ở trong tình trạng như vậy –  vì buổi nhóm cầu nguyện quá dài, vì bạn quá mệt, hay vì ăn uống quá nhiều?  Bạn nên làm gì để tình trạng đó không lập lại?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Điều đầu tiên trong ba điều mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên có trong sự cầu nguyện là gì (4:2a; Ê-phê sô 6:18e)? Các tín hữu trong Hội Thánh thời ban đầu đã cầu nguyện như thế nào (Công Vụ 1:14, 2:42, 6:4, 12:1-9)?  Đức Chúa Jesus dạy gì về thái độ kiên trì trong sự cầu nguyện (Lu-ca 18:1-5)?  Vì sao người tin Chúa cần kiên trì trong sự cầu nguyện (Lu-ca 18:6-8)? Vì vậy chúng ta nên cầu nguyện như thế nào (Rô-ma 12:12)?
 2. Điều thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên có trong sự cầu nguyện là gì (4:2b; Ê-phê sô 6:18d)? Người tin Chúa thường gặp cám dỗ nào trong lúc cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:45; Mác 14:37,14:39-41)? Đức Chúa Jesus đã khuyên các môn đồ của Ngài điều gì (Ma-thi-ơ 26:41; Mác 14:38)? Nê-hê-mi đã làm gì khi đối diện với những người muốn phá hoại công việc Chúa (Nê-hê-mi 4:9)?  Kinh Thánh cho biết nếu người tin Chúa biết tỉnh thức cầu nguyện, họ có thể đắc thắng ai (Mác 14:38, 13:33; Ê-phê-sô 6:18)?
 3. Điều thứ ba mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Cô-lô-se nên có trong sự cầu nguyện là gì (4:2c, 1:12, 2:7, 3:15c; Ê-phê-sô 5:20; Phi-líp 4:6; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; I Ti-mô-thê 2:1; Hê-bơ-rơ 13:15; Khải Huyền 7:12)? Sự tạ ơn Chúa mang lại cho chúng ta điều gì (II Cô-rinh-tô 4:15)?  Trong khi đó, những người không biết ơn Chúa sẽ trở nên như thế nào (Rô-ma 1:21)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Bạn thường cầu nguyện bao nhiêu lần cho những nhu cầu thật quan trọng và chính đáng?  Tại sao Chúa muốn chúng ta kiên trì trong sự cầu nguyện? Bản chất của Đức Chúa Trời là gì (Lu-ca 18:7-8a)?  Tuy nhiên, vấn đề của chúng ta là gì (Lu-ca 18:8b)?
 2. Bạn thường cầu nguyện vào lúc nào?  Lúc mới thức dậy hay lúc sắp đi ngủ? Có bao giờ sự mệt mõi, lo âu, …, làm bạn không thể tỉnh thức trong sự cầu nguyện hay không?
 3. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, bạn có nhớ bao nhiêu lần Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bạn hay không? Nếu phải so sánh tỷ lệ giữa số lần tạ ơn Chúa với số lần bạn bạn cầu nguyện với Chúa, theo bạn tỷ lệ đó là bao nhiêu?
 4. Trong ba điều: cầu nguyện với tinh thần kiên trì, cầu nguyện với thái độ tỉnh thức, cầu nguyện với tấm lòng tạ ơn được nhắc trong câu Kinh Thánh nầy, bạn thấy mình khiếm khuyết ở phương diện nào? Lời Chúa trong câu Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì?      

Kinh Thánh: Cô-lô-se 4:2-4

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Hãy kiên trì cầu nguyện, hãy tỉnh thức và cũng hãy biết ơn. 3. Xin cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo công bố huyền nhiệm của Đấng Christ, chính vì điều đó mà tôi bị xiềng xích, 4. để tôi có thể trình bày điều đó cách rõ ràng, như tôi cần phải nói.
Bản Dịch 1925
 • Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. 3. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, 4. lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói.
 • Thư Viện Tin Lành
  www.thuvientinlanh.org

  Đọc thêm: 

  ©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

  Scroll to top