Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16c

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16c

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:16c

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn thích hát cho ai nghe? Khi hát, bạn lo lắng về điều gì?  Tại sao?  Ai là người bạn quan tâm nhất khi bạn hát?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Xin cho biết ba thể loại bài hát mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu nên hát (3:16c; Ê-phê-sô 5:19)? Mục đích của việc ca hát của người tin Chúa là gì (3:16c; Ê-phê-sô 5:19)?  Lời ca ngợi của chúng ta phải xuất phát từ đâu (3:16c) và hướng về ai (3:16c; Ê-phê-sô 5:19)?
 2. Thể loại bài hát thứ nhất mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu nên hát là gì (3:16c; Ê-phê-sô 5:19)?  Kinh Thánh Tân Ước cho biết nội dung của một số Thi Thiên trong Cựu Ước hướng về ai (Lu-ca 20:41-42, 24:44-45; Công Vụ 13:33-37)? Tại sao Thi Thiên là thể loại phù hợp để tôn ngợi Đức Chúa Trời (Thi Thiên 135:1-21, 148:1-14, 150:1-6)?
 3. Thể loại bài hát thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu nên hát là gì (3:16c; Ê-phê-sô 5:19)?   Đức Chúa Jesus đã hát thể loại bài hát nào trước khi Ngài bị bắt (Mác 14:26; Ma-thi-ơ 26:30)?  Phao-lô và Si-la đã hát thể loại bài hát nào khi họ đang ở trong tù (Công Vụ 16:25)? Đức Chúa Jesus còn hát tại đâu nữa (Hê-bơ-rơ 2:12b), và Ngài hát để làm gì (Hê-bơ-rơ 2:12a)?
 4. Thể loại bài hát thứ ba mà Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu nên hát là gì (3:16c; Ê-phê-sô 5:19)?  Kinh Thánh cho biết loại ca khúc nầy còn được hát vào những dịp nào (Khải Huyền 5:9, 14:3)? Vài ca khúc đáng lưu ý của thể loại này là gì (Khải Huyền 15:3)? Tại sao bài hát thiêng liêng là thể loại phù hợp để tôn ngợi Đức Chúa Trời (3:16c; Ê-phê-sô 5:19; I Cô-rinh-tô 2:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy hát với tấm lòng, hãy hát với tinh thần biết ơn, trọng tâm cùng nội dung của việc ca hát thờ phượng phải hướng về Đức Chúa Trời.  Bạn có thấy những yếu tố nầy trong lúc ca ngợi Chúa tại gia đình, trong nhóm nhỏ, hay tại Hội Thánh của bạn hay không? Nếu có, làm thế nào để duy trì những điều nầy?  Nếu không, làm thế nào để xây dựng những điều nầy?
 2. Thi Thiên là những thi ca trong Cựu Ước (Thi Thiên 1-150). Thánh ca là những ca khúc tôn ngợi Chúa được người tin Chúa thuộc nhiều thời đại viết ra (Xuất Ê-díp-tô ký 15:1-19; Phục Truyền 32:1-42; Các Quan Xét 5:2-12; I Sa-mu-ên 2:1-10; Lu-ca 1:47-55, 1:68-79, 2:29-32). Bài hát thiêng liêng là những ca khúc được Đức Thánh Linh cảm thúc (3:16c; Ê-phê-sô 5:19; I Cô-rinh-tô 14:15; Khải Huyền 5:9, 14:3). Nếu hát Thi Thiên, bạn hát được bao nhiêu Thi Thiên?  Nếu hát thánh ca, bạn học được gì từ lời của những thánh ca (Hê-bơ-rơ 2:12)?  Nếu hát những bài hát thiêng liêng, bạn được Đức Thánh Linh nhắc nhở điều gì?
 3. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, có bao giờ bạn cảm thấy không thể hát tôn vinh Đức Chúa Trời được hay không?  Phao-lô và Si-la đã hát khi bị xiềng trong ngục tối (Công Vụ 16:25).  Đức Chúa Jesus đã hát trước khi bị bắt và bị đóng đinh trên thập tự (Mác 14:26; Ma-thi-ơ 26:30). Đức Chúa Jesus cũng đã trích dẫn Thi Thiên trước khi Ngài trút linh hồn (Mác 15:33-34; Thi Thiên 22:1). Những tấm gương này nhắc nhở bạn và tôi điều gì?
 4. Tiếng hát của Phao-lô và Si-la đã làm cho ngục thất rúng động và xích xiềng mở tung (Công Vụ 16:22-26). Có bao giờ bạn kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa qua sự ngợi khen Chúa của bạn hay không? Lời ngợi khen Chúa của Phao-lô và Si-la cũng mở ra cơ hội để làm chứng cho người cai tù và gia đình của ông tin nhận Chúa (Công Vụ 16:27-34). Những người chưa tin Chúa nhận biết điều gì về Chúa sau khi nghe lời hát của bạn? Bạn có sẵn sàng bắt lấy cơ hội để hướng dẫn những người khác tin nhận Chúa sau khi họ nghe những lời tôn ngợi Ngài từ môi miệng của bạn hay không?
Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Hãy để lời của Đấng Christ sống thật sung mãn trong anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau; hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, và những bài hát thiêng liêng để hát lời ca ngợi tri ân từ tấm lòng của anh em dâng lên cho Đức Chúa Trời.
Bản Dịch 1925

 1. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top