Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16a

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16a

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ đi bộ đường trường hay không?  Nếu có, đoạn đường dài bao lâu?  Bạn có mang bình nước theo hay không?  Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn không mang nước theo, hay bình nước của bạn bị cạn? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong phần đầu của câu 3:16, Sứ đồ Phao-lô nhắc người tin Chúa điều gì (3:16a)? Kinh Thánh dạy gì về lời của Đấng Christ (Hê-bơ-rơ 4:12-13)?  Kinh Thánh cho biết Lời Chúa có những công dụng nào (Rô-ma 10:17; Ê-phê-sô 5:26; II Ti-mô-thê 3:15-17)? Chủ đề của Kinh Thánh nói về ai (Giăng 5:39-40; Khải Huyền 19:10)? Chúng ta cần làm gì với lời của Chúa (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:8; I Phi-e-rơ 1:12)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết lời của Đấng Christ cần được đặt ở đâu (3:16a; Phục Truyền 6:6, 18:20; Thi Thiên 119:11; Giăng 15:7)? Làm thế nào để lời của Đấng Christ có thể ở trong lòng của mỗi tín hữu (Phục Truyền 6:6-9, 18:22; Giô-suê 1:8; Gióp 23:12; Giê-rê-mi 15:16)?  Kinh Thánh cho biết người có Lời Chúa trong lòng được xem là người như thế nào (I Giăng 2:14)? Làm thế nào để Lời Chúa có thể ở trong cộng đồng các tín hữu (Giô-suê 8:35; II Các Vua 22:8-10; II Sử-ký 34:30)?
  3. Lời Chúa mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ở đây cần ở mức độ nào (3:16a)? Theo bạn, tại sao Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu không phải chỉ “có” Lời Chúa, nhưng hãy “đầy” hay “sung túc” Lời Chúa? Đức Chúa Jesus dạy gì về ảnh hưởng của việc đầy dẫy trong lòng (Ma-thi-ơ 12:34)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong một tuần, bạn đọc Kinh Thánh bao nhiêu lần?  Bạn cảm thấy mức độ Lời Chúa đang đầy dẫy, hay đang vơi cạn, trong tấm lòng của bạn?  Động từ “enoikeitō” trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “ở” (BD1925), “cư ngụ”, hay “sống” (BDVN). Chúng ta cần làm gì để Lời Chúa “ở đầy” trong lòng của mình (Giô-suê 1:8)? Chúng ta cần làm gì để Lời Chúa “sống thật sung mãn” trong lòng của mình (Giăng 15:1-8)?
  2. Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ “anh em” được viết ở số nhiều “hymin”, vì vậy chúng ta cần làm gì để Lời Chúa “ở đầy” trong cộng đồng của mình (BD1925)? Chúng ta cần làm gì để Lời Chúa “sống thật sung mãn” trong cộng đồng của mình (BDVN)?
  3. Tại Hội Thánh của bạn có chương trình đọc và học Kinh Thánh thường xuyên hay không? Bao nhiêu phần trăm tín hữu trong Hội Thánh bạn thường xuyên tham dự (Nê-hê-mi 8:3-8) và tham dự bao lâu (Nê-hê-mi 9:3)?  Với những sinh hoạt đó, tình trạng thuộc linh của Hội Thánh của bạn hiện nay như thế nào (Nê-hê-mi 8:9-12)? Nếu Hội Thánh của bạn không có, hoặc có rất ít thì giờ đọc và học Kinh Thánh chung với nhau, tình trạng thuộc linh của Hội Thánh của bạn hiện nay ra sao?
  4. Đức Chúa Jesus đã dạy rằng điều gì đầy dẫy trong lòng thì điều đó sẽ được thốt ra thành lời (Ma-thi-ơ 12:34b).  Thực tế cho thấy nhiều tín hữu ngày nay không thể làm chứng cho Chúa bởi vì họ không có đầy dẫy Lời Chúa ở trong lòng. Vì vậy, một trong những yếu tố cần thiết để chuẩn bị cho công tác truyền giáo và truyền giảng là gì?  Theo bạn, nếu các tín hữu không có đầy dẫy Lời Chúa trong lòng thì khi đi làm chứng, họ sẽ nói điều gì?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:16a

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Hãy để lời của Đấng Christ sống thật sung mãn trong anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để giảng dạy và khuyên bảo lẫn nhau; hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, những bài hát thiêng liêng, cùng với sự tri ân từ tấm lòng của anh em, mà tôn ngợi Đức Chúa Trời.
Bản Dịch 1925

  1. Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top