Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:14

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:14

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.” Trong câu ca dao nói trên, động lực nào đã đem hai người xa lạ đến với nhau?  Ngược lại, khi một cặp vợ chồng quyết định ly dị, điều gì mà hai người thiếu nhất vào lúc đó? Tại sao tình yêu là yếu tố quan trọng trong quan hệ gia đình cũng như trong nhiều mối quan hệ khác?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Chủ đề trong câu Kinh Thánh này là gì (3:14a)? Đức Chúa Jesus dạy gì về tình yêu thương (Ma-thi-ơ 5:43-47)? Mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống với nhau bằng tình yêu thương là để làm gì (Ma-thi-ơ 5:48; Giăng 13:35)? Ngược lại một người tự nhận mình là người tin Chúa, nhưng không có tình yêu thương, Kinh Thánh cho biết thật ra người đó đang ở trong tình trạng nào (I Giăng 2:9, 2:11)?
  2. Sứ đồ Phao-lô đặt tình yêu thương ở vị trí nào so với những phẩm chất khác trong đời sống thuộc linh của người tin Chúa (3:14a)? Kinh Thánh cho biết những việc làm tốt đẹp nếu không xuất phát từ tình yêu thương sẽ đem lại kết quả gì (I Cô-rinh-tô 1:1-3)? Tình yêu thương có thể sản sinh ra những điều gì (I Cô-rinh-tô 1:4), hay được bày tỏ qua việc không làm những điều gì (I Cô-rinh-tô 1:5-7)? Tình yêu thương có thể tồn tại bao lâu (I Cô-rinh-tô 1:8)? Vì sao tình yêu thương được đặt ở vị trí cao nhất (Giăng 13:34; I Cô-rinh-tô 1:1-13)?
  3. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, tình yêu thương được mô tả như là vật gì (3:14b; Ô-sê 11:4) trong bộ trang phục thuộc linh của người tin Chúa (3:12-3:13)? Ảnh hưởng quan trọng của tình yêu thương được nhắc đến trong câu Kinh Thánh này là gì (3:14c)? Kinh Thánh dạy gì về tác động của tình yêu thương trên việc thắt chặt liên kết giữa những người tin Chúa với nhau (3:14c, 2:2, Lê-vi Ký 19:18; Ê-phê-sô 4:15-16; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:13; I Phi-e-rơ 4:8)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, tình yêu thương được xem là yếu tố quan trọng nhất giúp thắt chặt quan hệ giữa những người tin Chúa. Khi có những lục đục xáo trộn trong gia đình hay trong Hội Thánh, giải pháp mà bạn, hay Hội Thánh của bạn, thường áp dụng là gì?  Tình yêu thương có phải là yếu tố được đặt ở vị trí cao nhất để giải quyết trong hoàn cảnh đó hay không? Nếu có, kết quả của việc giải quyết đó như thế nào? Nếu không, điều gì là yếu tố quan trọng nhất vào lúc đó? Kết cuộc ra sao?
  2. Trong các câu Kinh Thánh 3:12-14, Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên vài nguyên tắc để người tin Chúa ứng xử với nhau trong Hội Thánh. Nếu những nguyên tắc nầy được áp dụng trong mối quan hệ gia đình, theo bạn điều gì sẽ xảy ra.  Nếu những nguyên tắc nầy được áp dụng trong xã hội, hay cho cả quốc gia, thì sẽ đem lại những ích lợi nào?  Tại sao?
  3. Trái ngược với tình yêu thương là sự ghen ghét thù hận.  Nơi nào tình yêu thương không được đề cao, nơi đó sự ghen ghét thù hận phát triển.  Sự ghen ghét thù hận đem lại những điều gì (Châm Ngôn 10:12; Lu-ca 19:14; Công Vụ 7:9, 13:45, 17:5)?  Kinh Thánh cho biết tội ghen ghét tương đương với tội gì (I Giăng 3:15)? Người ghen ghét đang ở trong tình trạng nào trước mặt Chúa (I Giăng 2:11, 4:20)?  Vì sao chúng ta cần đề cao tình yêu thương (Châm Ngôn 10:12)?

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:14

Bản Dịch Việt Ngữ

  1. Nhưng vượt trên tất cả những điều đó là tình yêu thương, đây là sợi dây liên kết cho sự hiệp nhất toàn vẹn.
Bản Dịch 1925

  1. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top