Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12b

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12b

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:12b

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn phải mặc một bộ đồ rất dơ khi đến chỗ đông người hay không? Nếu có, hoàn cảnh nào khiến bạn phải chấp nhận tình trạnh như vậy? Lúc đó bạn cảm thấy thế nào?  Thông thường, bạn sẽ chọn những trang phục nào để mặc khi đến chỗ đông người?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong những câu Kinh Thánh trong phần đầu của đoạn 3, Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê 5 bản ngã mà người tin Chúa cần phải tiêu diệt (3:5). Thêm vào đó, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc đến 5 điều không tốt mà người tin Chúa cần phải “lột bỏ” (3:8). Tuy nhiên trong câu 3:12b, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên “mặc lấy” hay trang bị cho mình 5 điều gì (3:12b)? 
 2. Sự thương xót là bản chất của ai (Xuất 15:13; Phục Truyền 4:31; Lu-ca 1:78)? Chúng ta đã nhận được điều gì từ Đức Chúa Trời (Thi Thiên 23:6)? Chúa muốn người tin Chúa sống như thế nào (3:12b; Ê-phê-sô 4:32; Phi-líp 2:1; Xa-cha-ri 7:9; Lu-ca 6:36)? Chúa có lời hứa nào cho những người có lòng thương xót (II Sa-mu-ên 22:26; Thi Thiên 18:25, 37:26; Ma-thi-ơ 5:7)?
 3. Sự nhân từ là bản chất của ai (Xuất 34:6; I Sử-ký 16:34)? Bản chất đó tồn tại bao lâu (Thi Thiên 136)? Chúa muốn điều gì nơi người tin Chúa (3:12b; Châm Ngôn 3:3; Mi-chê 6:8; Ma-thi-ơ 12:7; Ê-phê-sô 4:32; I Phi-e-rơ 3:8)? Kinh Thánh dạy gì về phước hạnh của người có lòng nhân từ (Châm Ngôn 11:17, 19:22, 21:21)
 4. Kinh Thánh cho biết người khiêm nhường là người như thế nào (Phi-líp 2:3)? Ai là mẫu mực của sự khiêm nhường (Ma-thi-ơ 11:29; Phi-líp 2:1-5)? Đức Chúa Jesus và các Sứ Đồ dạy gì về sự khiêm nhường (Ma-thi-ơ 18:4; Rô-ma 12:16; Ê-phê-sô 4:2; Phi-líp 2:3; Gia-cơ 4:6; I Phi-e-rơ 5:5)? Đức Chúa Trời ban thưởng điều gì cho người khiêm nhường (Gióp 22:29; Thi Thiên 147:6, 149:4; Ê-sai 57:15)?
 5. Người tin Chúa nên sống với nhau như thế nào (3:12b; Rô-ma 12:10; Ê-phê-sô 4:2; I Ti-mô-thê 3:3)? Người có tinh thần mềm mại có thể nhận được lợi ích nào cho chính mình (2 Các Vua 22:19; II Sử-ký 34:27; Truyền Đạo 10:4)? Một lời khuyên ôn hòa nhã nhặn có thể đem lại ích lợi gì cho người khác (Ga-la-ti 6:1; II Ti-mô-thê 2:25)?
 6. Một trong những đức tính mà người hầu việc Chúa cần phải có là gì (II Cô-rinh-tô 6:6)? Kinh Thánh cho biết sự nhẫn nại là kết quả của những điều gì (I Cô-rinh-tô 13:4; Rô-ma 5:3; Gia-cơ 1:3)? Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự nhẫn nại của Ngài như thế nào (I Phi-e-rơ 3:20)? Tác giả thư Hê-bơ-rơ lưu ý người tin Chúa cần nhẫn nại để nhận được điều gì (Hê-bơ-rơ 6:12, 6:15, 10:36)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong phần đầu của câu 12, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại vài địa vị cao trọng của người tin Chúa. Trong phần cuối của câu 12,  Sứ đồ Phao-lô lưu ý những đức tính mà một người được Đức Chúa Trời chọn, được Ngài thánh hóa, được Ngài yêu thương phải thể hiện. Kinh Thánh cho biết cả năm đức tính nầy đều là bản chất của Đức Chúa Trời. Vì vậy, là con của Đức Chúa Trời, chúng ta cần thể hiện những bản chất đó.  Trong năm đức tính nầy bạn thích đức tính nào nhất? Tại sao?  Trong năm đức tính nầy, điều nào bạn thấy khó thực hiện nhất? Tại sao?
 2. Xin so sánh bộ đồ cũ (3:5-11) của con người thuộc về đất (3:2b) với bộ đồ mới (3:12) của con người thuộc về trời (3:2a).  Bạn có thích mặc lấy bộ đồ mới như lời khuyên trong câu Kinh Thánh nầy, hay bạn vẫn muốn giữ lại bộ đồ cũ vì cảm thấy quá quen thuộc với nó nên không thể vứt bỏ hay không?  

Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:12b

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Anh em là những người được chọn của Đức Chúa Trời, là những người thánh, và được yêu thương, vì vậy hãy mặc lấy sự thương xót, nhân từ, khiêm nhường, ôn hòa, và nhẫn nại.
Bản Dịch 1925

 1. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục.

 


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top