Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:8-9

Cùng Học Kinh Thánh: Cô-lô-se 3:8-9

Cùng Học Kinh Thánh
Cô-lô-se 3:8-9

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn thốt lên một lời nói mà sau này bạn phải ân hận hay không?  Bạn đã nói điều gì?  Đó là một lời nói dối, một lời độc ác, một câu nói giận dữ, một lời tục tĩu, hay là một lời xúc phạm?   Câu nói đó đã ảnh hưởng đến ai, hay đã đem lại hậu quả nào cho bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Khi đề cập đến tiến trình biến đổi từ một con người cũ sang một con người mới, trong phân đoạn Kinh Thánh trước, Sứ đồ Phao-lô nói rõ người tin Chúa cần phải giết chết năm điều là gian dâm, bất khiết, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam (3:5). Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Sứ đồ Phao-lô lưu ý người tin Chúa cần phải từ bỏ năm điều nào (3:8-3:9a)? Tại sao (3:9b; Rô-ma 6:6; Ê-phê-sô 4:22)? 
 2. Kinh Thánh nói gì về sự giận dữ phẫn nộ (3:8b; Ê-phê-sô 4:31)? Kinh Thánh khuyên người tin Chúa nên làm gì với sự giận dữ phẫn nộ (Thi Thiên 37:8; Ê-phê-sô 4:26)? Thay vì giận dữ người tin Chúa nên làm gì (I Ti-mô-thê 2:8)? Khi nóng giận, chúng ta cần nên tránh điều gì (Gia-cơ 3:5; I Sa-mu-ên 19:9-10)? Kinh Thánh có lời cảnh cáo nào cho những người giận dữ (Châm Ngôn 19:19)? Kinh Thánh cho biết khi nào thì sự giận dữ là thích hợp (Giăng 2:14-17; Dân Số Ký 25:1-11)?
 3. Kinh Thánh nói gì về sự độc ác (3:8d; Ê-phê-sô 4:31)? Kinh Thánh cho biết chuyện độc ác có thể sẽ xảy ra từ đâu (Gia-cơ 3:16)? Kinh Thánh khuyên người tin Chúa phải làm gì với ý tưởng độc ác (I Phi-e-rơ 2:1-3)? Người độc ác thường làm gì (Thi Thiên 83:3; Rô-ma 1:29)? Đức Chúa Trời có lời cảnh cảo nào cho những người độc ác (Ê-sai 13:11)?
 4. Kinh Thánh nói gì về sự phạm thượng (3:8e; Lê-vi- Ký 24:11-16; Mác 7:21-23; Giu-đe 1:8)? Kinh Thánh cho biết ai là người có khuynh hướng phạm thượng (Gia-cơ 2:6-7)?  Đức Chúa Jesus dạy gì về tội phạm thượng với Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 12:31)?  Người phạm thượng có thể bị Chúa làm gì (I Ti-mô-thê 1:20)? Sứ đồ Phao-lô chia sẻ kinh nghiệm Chúa đã thay đổi ông như thế nào trong vấn đề nầy (Công Vụ 26:11; I Ti-mô-thê 1:13-15)?
 5. Kinh Thánh dạy gì về những lời nói tục tĩu (3:8f; Ê-phê-sô 5:4; II Phi-e-rơ 2:18)? Nhìn chung, Kinh Thánh khuyên người tin Chúa nên làm gì trong việc kiểm soát lời nói của mình (Gia-cơ 3:2-12)?
 6. Trong câu 9, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa cần từ bỏ thêm điều gì nữa (3:9a)? Tại sao (3:9b)? Đức Chúa Jesus khẳng định nói dối là bản chất của ai (Giăng 8:44)? Kẻ nói dối có những đặc điểm nào (Thi Thiên 52:2-4)? Đức Chúa Trời có thái độ nào đối với những kẻ nói dối (Châm Ngôn 6:16-19)? Kinh Thánh khuyên người tin Chúa nên làm gì với sự giả dối (Xuất 23:7; Thi Thiên 119:78, 119:86; 119:104)? Kinh Thánh có lời khuyến cáo nào cho những kẻ công bố sự giả dối (Giê-rê-mi 20:6, 23:32, 28:15-17; Ê-xê-chi-ên 13:8-9)? Kinh Thánh có lời cảnh cáo nào cho những người nghe theo sự giả dối (Giê-rê-mi 13:24-25; Khải Huyền 21:8, 21:27, 22:15)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Nói dối là một tội lỗi gần như ai cũng phạm.  Kinh Thánh cho biết ma quỷ là cha của những kẻ nói dối (Giăng 8:44). Trong khi đó, chúng ta là con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Kinh Thánh cho biết bản chất của Chúa là chân thật (Giăng 14:6, 14:17, 15:26).  Có bao giờ bạn suy nghĩ tại sao chúng ta là con cái của Chúa lại hành động giống với bản chất của Sa-tan mà không giống với bản chất của Cha Thiên Thượng chúng ta hay không?  Sứ đồ Phao-lô giải thích như thế nào về vấn đề nầy (Ga-la-ti 4:3-19)? Sự dối trá nói lên thực trạng nào trong mối quan hệ của mỗi người chúng ta với Chúa?
 2. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến vài thực trạng đáng buồn tại một số Hội Thánh trong thế kỷ thứ nhất (II Cô-rinh-tô 2:10; II Ti-mô-thê 3:2-25)? Theo bạn, những điều này có xảy ra trong những Hội Thánh ngày nay hay không?  Nếu có, điều Chúa muốn chúng ta cần phải làm là gì (Rô-ma 13:12)? 

Kinh Thánh:

Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Nhưng bây giờ, anh em hãy từ bỏ tất cả những điều này, như giận dữ cuồng nộ, độc ác, phạm thượng, những lời tục tĩu ra từ miệng anh em. 9. Đừng nói dối nhau, bởi vì anh em đã lột bỏ con người cũ cùng với những hành vi của nó.
Bản Dịch 1925

 1. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 9. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó.


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top