Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Ngày Sinh Viên Toàn Quốc Cầu Nguyện Tại Asbury University

Ngày Sinh Viên Toàn Quốc Cầu Nguyện Tại Asbury University

Vài dòng về video:

Ngày 23/2/2023 là dịp kỷ niệm 200 năm Ngày Sinh Viên Toàn Quốc Cầu Nguyện (1823-2023) tại Hoa Kỳ.  Mời bạn đọc theo dõi chương trình cầu nguyện nhân dịp này tại  Asbury University và cũng nghe lời tường thuật của một số sinh viên về những việc mà Đức Thánh Linh đang làm tại Asbury University trong những tuần vừa qua.

Xin cầu nguyện để Đức Thánh Linh tiếp tục thăm viếng và tác động mạnh mẽ tại các trường đại học, tại các chủng viện và các Hội Thánh, không phải chỉ tại Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới, trong đó có các Hội Thánh Việt Nam.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top