Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cơ Hội Ngắn Ngủi

Cơ Hội Ngắn Ngủi

Cơ Hội Ngắn Ngủi

Trong các môn tranh tài tại thế vận hội, có một bộ môn được rất nhiều người theo dõi là môn điền kinh.  Môn điền kinh bao gồm các môn chạy đua, nhảy cao, nhảy xa, ném tạ và các môn thi phối hợp.  Nhiều người thích coi tranh tài thi điền kinh vì đây là cuộc thi truyền thống có từ những thế vận hội ban đầu.  Một lý do khác khiến điền kinh lôi cuốn người xem vì các cuộc tranh tài điền kinh thể hiện rõ phương châm của Olympic là “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn.”

Trong các môn điền kinh, chạy đua 100 mét là một bộ môn rất được nhiều người lưu ý.  Các vận động viên hàng đầu thế giới có thể chạy 100 mét dưới 10 giây đồng hồ.  Để đạt được thành tích đó, các vận động viên chạy đua, không chỉ tập luyện thường xuyên như các môn thể thao khác nhưng chú trọng trong việc hoàn thiện kỹ thuật trong mọi tiến trình của cuộc thi: từ khởi đầu, đến gia tốc và kết thúc cuộc đua.  Một sai lầm nhỏ trong bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đua cũng có thể dẫn đến thất bại.

Các vận động viên tham gia chạy 100 mét tập ròng rã suốt bốn năm nhưng chỉ thi có 10 giây đồng hồ.  Cơ hội ngắn ngủi này là dịp tiện duy nhất để họ có thể lập thành tích và mang lại vinh quang cho quốc gia.

Sứ đồ Phao Lô so sánh cuộc đời của người theo Chúa với các vận động viên điền kinh. Quan sát các vận động viên thi chạy 100 mét làm chúng ta suy nghĩ.  Chúng ta làm gì với những cơ hội mà chúng ta có mỗi ngày.  Chúng ta có sử dụng những cơ hội đó làm những điều hữu ích và mang lại vinh quanh cho Chúa hay không?

Trên thế giới hiện nay vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa.  Họ không biết Kinh Thánh, không hiểu về tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có thể, bạn và tôi là những người tin Chúa duy nhất mà họ gặp, và cũng là cơ hội duy nhất để họ biết Chúa. Vấn đề được đặt ra là mỗi chúng ta có được trang bị sẵn sàng để trong cơ hội ngắn ngủi gặp gỡ những người này chúng ta có thể giúp họ biết về tình yêu của Chúa hay không?

Về phần Sứ Đồ Phao Lô, ông đã viết như sau: “Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để có thể cứu được vài người.  Tôi làm mọi sự là vì cớ Tin Lành, để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của Tin Lành.  Anh chị em không biết rằng trong cuộc chạy đua tại thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy, hãy chạy cách nào để anh em có thể đoạt giải.  Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ làm như vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu đựng như vậy để được mão miện không hề hư nát.  Vì vậy, tôi chạy, không phải là chạy không mục đích; tôi đánh, không phải đánh vào không khí. Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng tôi giảng dạy cho người khác mà chính mình lại bị loại bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9:22-27)

Theo lời khuyên của Sứ đồ Phao Lô, mỗi chúng ta cần phải nghiêm khắc hơn với chính mình, phải nhắm vào mục tiêu tối hậu, phải chăm chỉ rèn luyện tâm linh. Chúng ta cần sống có kỷ luật, sống có mục đích.  Kỷ luật tâm linh không chỉ mang lợi ích cho chính chúng ta nhưng giúp chúng ta sẵn sàng nắm bắt cơ hội để dẫn đưa nhiều người đến với Chúa.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành
8/8/2012

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top