Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Làm Việc Vào Buổi Chiều

Làm Việc Vào Buổi Chiều

Buổi chiều đừng nên cho tay bạn ngơi nghỉ (Truyền đạo 11:6)

Buổi chiều của ngày mang lại nhiều cơ hội: Người đi làm trở về; vì thế những người sốt sắng muốn đưa dẫn linh hồn người khác về với Chúa sẽ tìm được thì giờ để trình bày tình yêu của Chúa Jêsus.

Tôi chưa làm việc cho Chúa vào lúc chiều tối sao? Nếu chưa, nguyện tay tôi không ngơi nghỉ trong công tác đang đòi hỏi rất nhiều công sức. Tội nhân đang chết mất vì thiếu hiểu biết; người lãng phí thời gian có thể thấy áo mình bị nhuộm đỏ máu oan của những linh hồn hư mất. Chúa Jêsus đã đưa hai tay cho người ta đóng đinh, tại sao tôi lại giữ lại một tay trong công tác phục vụ phước hạnh của Ngài? Cả ngày lẫn đêm Chúa tận lực cầu nguyện cho tôi, tại sao tôi có thể dành riêng dầu chỉ một giờ để xác thịt mà tôi nuông chiều được hưởng sự thoải mái xa hoa?

Hỡi những tấm lòng nhàn rỗi thụ động, hãy chổi dậy; hãy đưa tay ra làm việc, hãy đưa tay lên cầu nguyện. Cả thiên đàng lẫn hỏa ngục đều đang hoạt động hăng say, cho nên tôi cũng phải làm việc như vậy. Tối nay, hãy gieo giống tốt cho Chúa là Ðức Chúa Trời tôi.

Buổi chiều tà của đời sống cũng có sự kêu gọi riêng cho nó. Ðời sống ngắn ngủi bao gồm một buổi sáng đầy sinh lực con người cộng với một buổi chiều tàn tạ. Ðối với một số người, nó có vẻ quá dài, nhưng đối với một kẻ nghèo thì bốn khắc có thể là một số tiền lớn.

Ðời sống quá ngắn nên không ai muốn đánh mất một ngày. Người ta bảo rằng nếu có một vị vua rất giàu đem đến cho chúng ta một đống vàng và cho phép chúng ta lấy cả số vàng mình có thể đếm được trong một ngày, chúng ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian.  Chắc chắn chúng ta sẽ thức dậy sớm để làm công việc ấy và đến tối chúng ta vẫn chưa chịu nghỉ tay. Nhưng, việc chinh phục linh hồn người ta là một công việc cao quý hơn rất nhiều, tại sao chúng ta lại nghỉ tay quá sớm như thế?

Có người được ban cho một buổi chiều khá dài lúc tuổi già. Nếu đó là trường hợp của tôi, nguyện tôi biết dùng tất cả tài năng còn lại để phục vụ Chúa đáng chúc tụng và thành tín của tôi cho đến giờ phút cuối cùng. Bởi ân điển Ngài, tôi xin chết với đầy đủ yên cương và chỉ bỏ nhiệm vụ khi phải rời bỏ thân thể nầy.

Người lớn tuổi có thể hướng dẫn người trẻ, gây lạc quan cho người nản chí, và khích lệ người thất vọng. Nếu vào buổi chiều sức nóng nhiệt thành có giảm bớt, sự khôn ngoan bình tĩnh lại gia tăng; vì thế, vào buổi chiều, tôi vẫn chưa chịu nghỉ tay.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top