Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Có Gì Khác Biệt

Có Gì Khác Biệt

Ngươi cũng như một người trong chúng nó (Áp-đia 1:11)

Ðáng lẽ khi người Y-sơ-ra-ên gặp khó khăn, dân Ê-đôm phải bày tỏ tình huynh đệ; nhưng trái lại, con cháu Ê-sau lại hùa với những kẻ thù của người Y-sơ-ra-ên. Điểm nhấn mạnh trong câu Kinh Thánh chúng ta đang đọc là chữ ngươi; cũng như khi Sê-sa phán cùng Brutus rằng: “Còn ngươi! Brutus.”

Một hành động xấu có thể vô cùng tai hại vì cớ người đã phạm điều xấu đó. Lúc chúng ta, những người được chọn trong ân điển thiên thượng, phạm tội thì chúng ta phạm tội cách rỏ ràng; tội của chúng ta là một lời tố cáo mạnh mẽ vì chúng ta đã từng hưởng sự khoan dung đặc biệt. Nếu một thiên sứ ra tay trừng phạt chúng ta lúc chúng ta đang phạm tội, vị ấy không cần quở trách chúng ta điều gì khác hơn là câu hỏi: “Ủa ngươi? Ngươi làm gì ở đây?”

Chúng ta đã được tha tội, đã được giải cứu, đã được hướng dẫn, đã được bồi dưỡng, đã được phước hạnh rất nhiều rồi, làm thế nào chúng ta dám tra tay vào điều gian ác nữa? Ðức Chúa Trời cấm điều đó!

Độc giả thân mến, vài phút xưng tội sáng nay có thể ích lợi cho bạn. Phải chăng bạn chưa bao giờ hành động như kẻ ác? Trong một bữa dạ tiệc nào đó, một số người đã cười đùa vì những câu tục tỉu, và câu pha trò của họ không hoàn toàn chướng tai bạn, như vậy bạn cũng như một người trong chúng nó. Lúc có người lớn tiếng nói xấu đạo Chúa, bạn rụt rè im lặng: như thế đối với một khách bàng quan, bạn cũng như một người trong chúng nó. Lúc người thế gian gian dối trong việc mua bán để được nhiều lợi lộc, bạn có là một người trong đám họ chăng? Lúc họ chạy theo săn đuổi những điều hư không, bạn có tham lợi y như họ chăng? Có gì khác biệt để phân biệt giữa họ với bạn? Có chút khác biệt nào chăng?

Chúng ta phải trực tiếp đối diện với vấn đề. Hãy thành thật với chính linh hồn của bạn và chắc chắn rằng bạn là một người mới trong Ðấng Christ. Nhưng sau khi đã chắc chắn như vậy rồi, hãy bước đi thật thận trọng, e có người sẽ bảo rằng: Ngươi cũng như một người trong chúng nó.

Bạn không muốn cùng chịu số phận đời đời với họ, tại sao ở đây bạn lại giống như họ? Ðừng bao giờ đồng mưu với họ, e bạn cũng bị bại hoại như họ. Hãy đứng về phía những người đang gặp hoạn nạn trong dân sự của Ðức Chúa Trời, và đừng theo phe của thế gian.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top