Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách Truyền Đạo

Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách Truyền Đạo

Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh
Hợp Tác Giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng
Sách Truyền Đạo

Xin vui lòng bấm vào mỗi chương để nghe đọc Kinh Thánh.

Trở lại: Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top