Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách II Cô-rinh-tô

Cùng Nghe Kinh Thánh: Sách II Cô-rinh-tô

Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh
Hợp Tác Giữa Thư Viện Tin Lành và Nguồn Hy Vọng
Sách II Cô-rinh-tô

Xin vui lòng bấm vào mỗi chương để nghe đọc Kinh Thánh.

Trở lại: Chương Trình Cùng Nghe Kinh Thánh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top