Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Có Nên Giận Không?

Có Nên Giận Không?

Ðức Chúa Trời phán cùng Giô-na rằng: Ngươi giận như vậy có nên không? (Giô-na 4:9)

Giận không nhất thiết là tội lỗi, nhưng giận dữ có khuynh hướng vượt giới hạn; vì thế khi nào giận dữ bộc lộ chúng ta phải nhanh chóng xác định bản chất của vấn đề bằng cách hỏi rằng: Ngươi giận như vậy có nên không?

Rất có thể chúng ta trả lời là “Có.” Thông thường, giận dữ là bản chất nóng nảy của con người điên dại, nhưng đôi khi nó có thể giống như là ngọn lửa từ trời của Tiên tri Ê-li. Chúng ta nổi giận trước tội lỗi là đúng bởi vì sự sai phạm chống nghịch lại Ðức Chúa Trời nhân từ và tốt lành của chúng ta.  Chúng ta có thể nổi giận với chính mình vì sau khi đã được Ðức Chúa Trời dạy dỗ rồi tại sao chúng ta vẫn còn ngu dại như vậy. Giận dữ cũng đúng khi chúng ta nổi giận với người khác nếu lý do duy nhất khiến ta giận là việc làm gian ác của họ. Ai không nổi giận trước tội lỗi là đồng lõa với nó. Tội lỗi là điều ghê tởm đáng ghét, và không một tấm lòng nào đã được tái sanh còn có thể kiên nhẫn dung chịu nó. Mỗi ngày chính Ðức Chúa Trời nổi giận với kẻ ác, và như Lời Chúa đã chép: “Những người yêu mến Chúa, hãy ghét điều ác.” (Thi Thiên 97:10)

Nhưng thông thường thì chúng ta phải sợ rằng cơn giận của chúng ta là điều không đáng khen ngợi, không thể biện minh; và nếu gặp trường hợp ấy chúng ta phải thưa rằng:  “Không.” Tại sao chúng ta lại quạu quọ với con cái, cộc cằn với người giúp việc, nổi giận với bạn bè? Một cơn giận như thế có làm vinh dự cho người tự nhận là người tin Chúa, có làm rạng danh Ðức Chúa Trời không? Phải chăng tấm lòng gian ác của con người cũ đang tìm cách phục hồi quyền cai trị, nếu như thế lẽ nào chúng ta không tận lực dùng bản tánh đã được tái sanh để chống lại tội lỗi?

Nhiều người tự xưng là tín đồ đã chịu thua tánh nóng giận vì dường như cố gắng chống lại nó là điều phí công vô ích. Những tín hữu đó phải nhớ rằng mình phải là người chiến thắng trong mọi lãnh vực; nếu không, họ sẽ không nhận được mão triều vinh hiển. Nếu chúng ta không thắng được tánh nóng nảy thì ân điển Chúa thật sự đã ảnh hưởng gì trên chúng ta? Có người cho rằng ân tứ Chúa ban chỉ được tháp vào một gốc cây khô; điều đó có phần đúng, tuy nhiên trái cây không thể ta từ gốc cây khô. Chúng ta không nên đưa ra các khuyết điểm bẩm sinh để bào chữa cho tội lỗi, nhưng phải chạy đến với thập tự giá, cầu nguyện Chúa xin đóng đinh bản tánh cũ của mình, và xin làm mới lại trong chúng ta bản chất nhu mì, khiêm nhường theo đúng hình ảnh của Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top