Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Cẩm Nang Cho Cuộc Sống

Cẩm Nang Cho Cuộc Sống

Cẩm Nang Cho Cuộc Sống

Bible_01
“Ta sẽ hướng dẫn con.
Ta sẽ dạy cho con con đường phải đi.
Mắt ta trông nom con, và soi dẫn con.”
Thi Thiên 32:8

“Chiên Ta nghe tiếng Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Chúng chẳng bao giờ hư mất, và chẳng ai cướp được chúng khỏi tay Ta.”
Giăng 10:27-28

“Hãy yên tịnh và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.
Ta được tôn kính giữa các quốc gia.  Ta được tôn kính trên khắp đất.”
Thi Thiên 46:10

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top