Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know

Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know

Tựa đề: Mary Nàng Có Biết
Nguyên tác: Mary Did You Know
Lời: Mark Lowry
Nhạc: Buddy Green
Lời Việt: Vĩnh Phúc (2003)

Mary Did You Know

Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy
has come to make you new?
This Child that you delivered
will soon deliver you.
Mary, did you know
that your Baby Boy
will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy
will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy
has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby
you kissed the face of God?
The blind will see.
The deaf will hear.
The dead will live again.
The lame will leap.
The dumb will speak
The praises of The Lamb.
Mary, did you know
that your Baby Boy
is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy
would one day rule the nations?
Did you know
that your Baby Boy
is heaven’s perfect Lamb?
The sleeping Child you’re holding
is the Great, I Am.

Mary, Nàng Có Biết

Nầy! Mary có biết,
Cậu Bé con trai nàng,
sau này đi trên sóng nước sâu?
Nầy! Mary có biết,
Cậu Bé con trai nàng,
ra đời làm người để cứu ta?
Nàng có biết,
Em Bé con trai nàng,
xuống trần chuộc-tội muôn dân?
Em Bé do nơi nàng sinh ra,
giáng-sinh từ trời cao vời…

Nầy! Mary có biết,
Cậu Bé con trai nàng,
cho người đui đôi mắt sáng ngời?
Nầy! Mary có biết,
Cậu Bé con trai nàng,
ra lệnh cho cơn giông-tố yên?
Nàng có biết,
Em Bé con trai nàng,
bước trên ngàn lối vinh-quang?
Nàng âu-yếm hôn lên mặt Em Bé,
chính là khuôn mặt Chúa Trời…

Người đui sẽ thấy,
Người điếc sẽ nghe,
Kẻ đã chết sẽ sống lại diệu-kỳ…
Sầu-đau tan mau,
Người câm hát câu:
Ngợi-ca danh Chúa chí-cao…

Hỡi Mary hay chăng,
Cậu Bé con trai nàng,
Chính là Thượng Đế,
Chúa muôn loài?

Nầy! Mary có biết,
Cậu Bé con trai nàng,
sẽ làm Vua trị-vì chúng-sinh?
Nàng có biết,
Em Bé con trai nàng,
Chính là Chiên chốn Thiên-đàng?
Em Bé trong tay nàng quý-yêu …
là Thiên-Chúa Toàn-Năng…

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Shepherds_07

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top