Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hô-sa-na

Thánh Ca: Hô-sa-na

Tựa đề: Hô-sa-na!
Nguyên tác: Hosanna
Nhạc và lời: Henri Abraham César Malan (1787-1864)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – 
Bài số 65

Hosanna
1. Hosanna! Béni soit
le Sauveur débonnaire
Qui vers nous, plein d’amour,
descend du sein du Père!
Béni soit le Seigneur,
qui vient des plus hauts cieux
Apporter aux humains,
Un salut glorieux!
Un salut glorieux!
2. Hosanna! Béni soit
le Prince de la vie!
Que de joie, en son nom,
notre âme soit ravie!
Qu’en des accents nouveaux
elle éclate aujourd’hui;
Que tout enfant de Dieu
tressaille devant Lui,
tressaille devant Lui.
3. Hosanna! Béni soit
cet ami charitable
Que le plus grand pécheur
va trouver favorable!
Humble et sans apparat,
sous notre humanité
Il a voilé l’éclat
de sa divinité,
de sa divinité.
4. Hosanna! Béni soit Jésus
notre justice!
Pour nous, pauvres pécheurs,
il s’offre en sacrifice;
Ce Fils du Dieu très-haut,
ce puissant Roi des rois,
Pour nous ouvrir le ciel
vient mourir sur la Croix,
vient mourir sur la Croix.
5. Hosanna ! Rachetés,
Peuple libre et fidèle,
Répétez Hosanna !
Pleins d’une ardeur nouvelle;
C’est votre hymne d’amour,
C’est votre chant de paix:
Que ce chant parmi vous
Retentisse à jamais!
Retentisse à jamais!
Hô-sa-na
1. Hô-sa-na! Đáng kính khen
Đại danh Jêsus chính Chân Thần,
Vì yêu nhân thế hôm nay
Bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần.
Ấy chính danh Con Độc Sanh
từ trong lòng Cha chí nhân,
Hạ sanh đem theo ân điển,
lại sanh cho ai tin kính,
Lại sanh bởi chính Thần Linh.
2. Hô-sa-na! Đáng kính khen
Ngài cho ta sống vui đời đời,
Được hân hoan ở tâm linh
Bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;
Khúc thánh ca nầy nguyện tâu
Ngợi khen Thần Danh khắp nơi,
Bầy con thân yêu Cha Thánh
Cùng nhau hân hoan ca xướng,
Cùng hoan ca khúc bình khương.
3. Hô-sa-na! Đáng kính khen
Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời,
Ngài vui tha thứ cho ai
ăn năn tội quay bước về nhà;
Chúa tốn khiêm vâng phục Cha,
Ngài vui mang nhân tính ta,
Ngài nguyên Ngôi Hai vinh hiển,
Vì thương ta mang nhân tính,
Tạm che khuất tính Thần Minh.
4. Hô-sa-na! Hãy hát khen
Jêsus Christ, Đấng rất công bình,
Vì muôn dân Chúa hy sinh
thân vàng đền xong hết tội tình;
Chính Vua trên muôn vị vua
từ nơi vinh hiển giáng sanh,
Ngài đưa ta lên thiên quốc
nhờ linh năng huyết tuôn chảy;
Hô-sa-na! Đáng ngợi thay!
5. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân
tự do, trung tín vui ca mừng,
Cùng reo vang Hô-sa-na
với tinh thần hăng hái tưng bừng;
Hô-sa-na! Thanh bình ca,
Hòa vui ngợi khen Thánh Quân,
Nghìn muôn năm ca không dứt,
Hô-sa-na! Vua vinh hiển!
Hô-sa-na Chúa thượng thiên!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top