Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tiệc Thánh

Thánh Ca: Tiệc Thánh

Tựa đề: Tiệc Thánh
Nguyên tác: A Way to Calvary Leadeth

Nhạc và lời: C. G. Liander
Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 400

Från örtagården leder till Golgata
en väg
 (1887)

1. Från örtagården leder
till Golgata en väg
som Anden förbereder
och tecknar steg för steg.

Điệp Khúc (1-6):
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

2. Av kärlek till oss arma
vår Jesus den har gått.
Hans hjärta ömma, varma
sitt dödsstyng där har fått.

3. Vi ser olivträdslunden,
där han i ångest ber,
i mörka midnattsstunden
sej själv till offer ger.

4. Han ingen av oss glömmer,
han villigt tar på sej
de synder oss fördömer,
att frälsa dej och mej.

5. De sköna himlens dräkter
så dyrt han köpte då
åt alla folk och släkter
som inför Gud ska stå.

6. Kom, syskon, låt oss dröja
i tro vid korsets stam,
i andakt blicken höja
mot Frälsaren, Guds Lamm!

7. Vi bara så kan lära
den evigt nya sång
till Guds och Lammets ära,
som sjungs hos Gud en gång.

Điệp Khúc (7):
Han allt för oss fullbordat har,
men en smärtornas väg det var.

Đường Đến Gô-gô-tha
(1949)

1. Từ Ghết-sê-ma-nê khởi hành
Đường thập tự trong đêm thánh.
Nhìn Chúa bước đi mình tó xiêu,
Đau đớn bởi chịu đòn nhiều.

Điệp Khúc: (Câu 1-6)
Kìa đường Gô-gô-tha khổ nhục bấy.
Ấy chính nguồn hạnh phước quý thay!

2. Tại đấy Chúa cam chịu khổ phiền,
Đoạn trường nầy khôn phô diễn.
Giờ ấy ái tâm Ngài vỡ tung,
Cho đến thở hơi sau cùng.

3. Chạnh nhớ Chúa trong vườn thuở nọ,
Nặng nề vì cơn thương khó.
Giờ phút tối tăm càng khẩn Cha,
Thân Chúa huyết cạn chan hòa.

4. Hồn hỡi, lúc ngươi gặp khổ nạn,
Cần học tập theo gương sáng:
Thập giá ấy kho tàng quý thay.
Minh huấn chính ngươi đêm ngày.

5. Lằn giáo mũi đinh loài phản tặc,
Ngài chịu tận khi hơi tắt.
Từ những vết thương nầy phát nguyên
Sông nước vĩnh sanh linh huyền.

6. Thật phước bấy cho hồn kẻ nào
Được dầm vào sông huyết báu.
Sạch ác điểm, tâm hồn sáng tươi
Như tuyết thánh sạch rạng ngời.

7. Dường ấy chúng ta học bản nhạc
Hằng nhựt nhựt tân vang hát.
Càng hát mãi đêm ngày chẳng thôi,
Tôn Cứu Chúa muôn muôn đời.

Điệp Khúc: (Câu 7)
Dầu đường Christ đã khổ đau hy sinh
Dắt dẫn mình vào chốn phước vinh.

A Way to Calvary Leadeth (1889)

1. A way to Calv’ry leadeth
From dark Gethsemane,
May ev’ryone behold Him
Who weary walks that way.

Refrain:
The way doth lead to perfect bliss,
But a way of pain it is.

2. In nameless woe our Savior
Here passed with troubled breath.
His heart of tender mercy
That day was pierced to death.

3. Behold Him in the garden
All down with sorrow weighed,
When in that hour of darkness
He sweated blood and prayed.

4. My soul, in night of sorrow,
Learn here what you must do.
Then at the cross your treasure
Will be revealed to you.

5. With nails and spear-point wounded
He down to death must go,
But from those wounds abundant
The streams of life will flow.

6. What bliss to be permitted
One’s soul to bathe therein
And thus be cleansed forever
From every taint of sin!

7. Thus only we are learning
That song forever new
Which to our Savior’s glory
Shall ring all ages through.

Tiệc Thánh

1.  Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ,
Truyền đời đời nên ghi nhớ,
Rằng Chúa chết thay vì chúng sinh,
Thân báu phải chịu thập hình.

Ðiệp Khúc:
Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta,
Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

2.  Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình,
Ðồ đệ, Phụ Thân xa lánh,
Nhục nhã đớn đau nào thở than,
Thân nát, huyết hồng giọt tràn.

3.  Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi,
Thật vì tội ta nên nỗi,
Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi,
Ban giá cứu chuộc mọi người.

4.  Lạy Chúa thứ tha mọi lỗi lầm,
Từng phạm điều Cha răn cấm,
Nguyền lấy huyết bôi sạch cả đây,
Cho xứng đáng dự tiệc này.

5.  Tiệc thánh nhắc ta ngày phước hạnh,
Ngày dự tiệc Chiên Con thánh,
Lòng nóng nảy trong Ngài tái lâm,
Chung kết cõi đời lạc lầm.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: Tiểu sử Thánh Ca Đường Đến Gô-gô-tha

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top