Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Chúc Mừng Năm Mới – 2017

Chúc Mừng Năm Mới – 2017

cmnm_2017

“Nguyện xin CHÚA ban phước cho anh chị em và gìn giữ anh chị em.
Nguyện xin CHÚA tỏa rạng hào quang của thánh nhan Ngài trên anh chị em
và bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em.
Nguyện xin CHÚA đoái xem anh chị em và ban bình an thịnh vượng cho anh chị em.”

Dân Số Ký 6:24-26

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top