Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Yêu Em

Thánh Ca: Chúa Yêu Em

Tựa đề: Giê-xu Yêu Em
Nguyên tác: Jesus Loves Me

Lời Anh: Anna B. Warner (1820-1915) (v.1), David R. McGuire (v.2-3)
Nhạc: William B. Bradburry (1818-1868)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 363

Jesus Loves Me

1. Jesus loves me! This I know,
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong;
They are weak, but He is strong.

Refrain:
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!
Yes, Jesus loves me!

2. The Bible tells me so.
Jesus loves me! This I know,
As He loved so long ago,
Taking children on His knee,

3. Saying, “Let them come to Me.”
Jesus loves me still today,
Walking with me on my way,
Wanting as a friend to give

4. Light and love to all who live.
Jesus loves me! He who died
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,

5. Let His little child come in.
Jesus loves me! He will stay
Close beside me all the way;
Thou hast bled and died for me,
I will henceforth live for Thee.

Chúa Yêu Em

1. Chúa yêu em lòng em vui thay
Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay
Các con thơ thuộc Giê-xu đây
Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy.

Điệp Khúc:
Giê-xu yêu em lắm!
Phải! Em được Chúa yêu.
Giê-xu yêu em lắm!
Chính trong Lời Chúa dạy nhiều.

2. Chúa yêu em Ngài hằng yêu đương
Tuy em yếu, Chúa vẫn yêu thương
Nơi thập tự Ngài chịu hy sinh
Để cứu em sạch hết tội tình.

3. Huyết Giê-xu vì yêu em tuôn
Thiên môn bởi đó mở toang luôn
Tuổi thơ tin nhận Ngài hôm nay
Chúa khiến bao tội lỗi sạch rày.

4. Chúa yêu em hằng ngự bên em
Luôn nâng đỡ dẫn dắt không thôi.
Bởi em xưa Ngài chịu gai đinh
Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top