Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Vui Xuống Trần

Chúa Vui Xuống Trần

Chúa Vui Xuống Trần Gian

1.Ngài đến nơi này,
Mùa giá đông lạnh,
Hèn khổ không ngại.
Vẫn vui vì yêu con.
Jesus!
Giáng sinh vì nhân thế
Chẳng nề khổ hình
Cha vui Ngài đến. 

2.Thập giá đang chờ,
Ngài phó thân mình, chịu chết nơi này.
Lý do Ngài đến đây.
Vì con,
Gánh thay mọi tội lỗi
Ngài chịu khổ hình,
Con nên sạch trong.

Điệp Khúc:
Ngài đến chẳng mang theo cao sang.
Tại nơi chốn quê nghèo nàn.
Chuồng chiên.
Hài Nhi Thánh ngự xuống đây.
Bình an cho muôn dân.

Hỡi Chúa! Chúa cam chịu vì ai
Dẫu có, chết thay tội con. 
Thật con đáng chi được Ngài chết thay.
Ngài vui xuống trần gian.
(Chuồng chiên.
Hài Nhi Thánh ngự xuống đây.
Ngàn thiên sứ ngợi ca )

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top