Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Ôi, Con Đến Ngay – I Am Coming, Lord

Chúa Ôi, Con Đến Ngay – I Am Coming, Lord

Tựa đề: I Am Coming, Lord!
Chúa Ôi! Con Đến Ngay.
Nhạc và lời: Lewis Hartsough (1828–1919)
Lời Welsh: John Roberts
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 170
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist bài số 142
Trình bày: Only Boys Aloud

I Am Coming, Lord

1. I hear Thy welcome voice
That calls me, Lord, to Thee
For cleansing in Thy precious blood
That flowed on Calvary

Refrain:
I am coming Lord!
Coming now to Thee!
Wash me, cleanse me in the blood
That flowed on Calvary!

2. Though coming weak and vile,
Thou dost my strength assure;
Thou dost my vileness fully cleanse,
Till spotless all, and pure.

3. ‘Tis Jesus calls me on
To perfect faith and love
To perfect hope and peace and trust.
For earth and heav’n above

4. And He assurance gives
To loyal hearts and true
That every promise is fulfilled
To those who hear and do

5. All hail! Atoning blood!
All hail! Redeeming grace!
All hail! The gift of Christ our Lord!
Our Strength and Righteousness

 

Chúa Ôi Con Lại Ngay!

1. Kìa tiếng Chúa kêu dịu dàng,
Gọi con mau đến theo Ngài;
Dòng huyết Gô-gô-tha rửa con sạch,
Lòng con được trắng trong ngần.

Điệp Khúc:
Chúa ôi! Con lại ngay.
Nay con xin lại đây,
Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha
Làm con sạch trắng hơn ngà.

2. Dầu con yếu đuối gầy hèn,
Ngài cho mạnh sức phi thường,
Ngài xóa hết bao gian ác, tội tình,
Lòng nay sạch sẽ lạ thường.

3. Giê-xu muốn con hoàn toàn,
Tình yêu – nên giống như Ngài,
Cùng đức tin, yên vui với trông cậy.
Trần gian cùng với thiên đài.

4. Ngài chứng quyết cho mọi người,
Lòng luôn trung tín chân thành;
Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiệm hoài,
Cùng ai thật quyết tuân hành.

 

 

Gwahoddiad

1. Mi glywaf dyner lais,
Yn galw arnaf fi,
I ddod a golchi ‘meiau gyd.
Yn afon Calfari.

Byrdwn:
Arglwydd, dyma fi
Ar dy alwad di,
Golch fi’n burlan yn y gwaed
A gaed ar Galfari.

2. Yr Iesu sy’n fy ngwadd,
I dderbyn gyda’i saint,
Ffydd, gobaith, cariad pur a hedd,
A phob rhyw nefol fraint.

3. Yr Iesu sy’n cryfhau,
O’m mewn Ei waith trwy ras;
Mae’n rhoddi nerth i’m henaid gwan,
I faeddu ‘mhechod cas.

4. Gogoniant byth am drefn,
Y cymod a’r glanhad;
Derbyniaf Iesu fel yr wyf,
A chanaf am y gwaed.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top