Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Giê-xu Lâm Phàm

Chúa Giê-xu Lâm Phàm

Tựa đề: Chúa Giê-xu Lâm Phàm
Nguyên tác: Down From His Glory
Lời: William E. Booth-Clibborn
Nhạc: Eduardo di Capua
Giai điệu: O sole mioDân ca Napoli
Lời Việt: Nguyễn Châu Ân

Down From His Glory

1.Down from His glory,
Ever living story,
My God and Savior came,
And Jesus was His Name.
Born in a manger,
To His own a stranger,
A Man of sorrows,
tears and agony.

Refrain:
O how I love Him!
How I adore Him!
My breath, my sunshine,
My all in all.
The great Creator
became my Savior,
And all God’s fullness
dwelleth in Him.

2. What condescension,
Bringing us redemption;
That in the dead of night,
Not one faint hope in sight,
God, gracious, tender,
Laid aside His splendor,
Stooping to woo,
to win, to save my soul

3. Without reluctance,
Flesh and blood His substance,
He took the form of man,
Revealed the hidden plan,
O glorious myst’ry
Sacrifice of Calv’ry,
And now I know
Thou art the great ‘I Am’

Chúa Giê-xu Lâm Phàm

1. Chúa Giê-xu lâm phàm
Lìa ngôi báu trên thiên đàng,
Vì ai Chúa tôi hạ trần,
Nằm trong máng cỏ tồi tàn.
Khắp nhân gian chê cười
Nào ai đoái xem con trời,
Đấng mang sầu não đau thương
Vì tôi với bạn.

Điệp Khúc:
Chúa! Đấng tôi yêu thương.
Chúa! Đấng tôi thờ phượng,
Lẽ sống cho lòng này,
Nhật quang của tôi.
Ngài tạo lập thế giới
Ngài chết thay cho tôi,
Tán dương Ngài không thôi,
Tán dương Ngài đời đời.

2  Chúa yêu ta vô cùng,
Hồng ân Chúa ta ca tụng,
Vì trong bóng đêm mịt mù
Toàn nhân thế đã tuyệt vọng.
Chúa chí nhân lâm phàm
Lìa bao hiển vinh huy hoàng,
Sống đê hèn, chết đau thương
vì tôi với bạn.

3. Hát lên hỡi muôn loài
Nào ca hát lên nhân loại,
Giê-xu giáng sinh làm người
đành mang xác thịt hình hài.
Hát tôn vinh Con Trời
Ngài không gớm nơi ô tội,
bỏ thiên đàng xuống thế gian
vì tôi với bạn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top