Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Tựa đề Anh Ngữ: Jesus Christ is Risen Today
Tựa đề Việt Ngữ: Chúa Phục Sinh Hôm Nay
Lời Anh: Charles Wesley (1707-1788)
Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca HTTLVN
Trình bày:  King’s College Choir – Cambridge – Anh Quốc
Nhạc trưởng:  Stephen Cleobury

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top