Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chúa Đang Mong Chờ

Chúa Đang Mong Chờ

Tựa đề: The Savior Is Waiting (1958)
Chúa Đang Mong Chờ
Nhạc và lời: Ralph Carmichael
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982)
Trình bày: Heritage Singers

The Savior Is Waiting

1. The Savior is waiting to enter your heart
Why don’t you let Him come in
There’s nothing in this world
to keep you apart
What is your answer to Him

Refrain
Time after time, He has waited before
And now He is waiting again
To see if you’re willing
to open the door
Oh, how He wants to come in

2. If you’ll take one step toward the Savior,
my friend
You’ll find His arms open wide
Receive Him and all of your darkness will end
With in your heart He’ll abide

Chúa Đang Mong Chờ

1. Từ lâu Giê-xu mong ước vô tâm hồn anh đó
Tình yêu thương Chúa vui ban cho.
Trần gian không chi phân rẽ anh
xa lìa Thiên Chúa
Chúa không từ bỏ anh bao giờ.

Điệp Khúc:
Chúa vẫn nhớ tới, vẫn nhớ tới anh đêm ngày
Giờ đây Ngài mời gọi anh đến ngay
Chạy đến, đến với Cứu Chúa,
mở cửa ra cho Ngài
Chúa ban niềm thỏa vui lâu dài.

2. Ngài giang tay yêu thương đón anh về
bên Chúa
Bình an, yên nghỉ, không âu lo.
Tội xưa Giê-xu tha thứ anh e ngại chi nữa
Hãy mau về, Chúa đang mong chờ.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top