Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Chúa Của Thành Phố Này

Chúa Của Thành Phố Này

Tựa đề: Chúa Của Thành Phố Này
Nguyên tác: God of this City
Tác giả: Bluetree
Lời Việt: Kairos
Trình bày: Issac Thái
Video credit: Nissi Studio

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top