Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chúa Chu Cấp

Chúa Chu Cấp

ClayVale

Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Ðức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra (ICác-Vua 17:16)

Hãy xem sự thành tín của tình thương Ðức Chúa Trời. Bạn thấy người phụ nữ này có những nhu cầu hằng ngày. Lúc nạn đói diễn ra, bà phải lo thức ăn cho chính mình và đứa con trai; rồi bây giờ, thêm vào đó lại có Tiên tri Ê-li cũng cần ăn nữa! Mặc dầu nhu cầu tăng gấp ba, nhưng sự chu cấp thực phẩm vẫn không giảm đi, bởi vì bà vẫn được tiếp tế thường xuyên. Mỗi ngày, bà dùng bột trong vò; dầu vậy ngày nào bột trong vò vẫn còn y như cũ.

Bạn đọc thân mến! Chính bạn cũng có các nhu cầu hằng ngày, và vì chúng xảy ra thường xuyên cho nên bạn sợ rằng có một ngày nào đó vò bột sẽ hết và bình dầu cũng không còn. Căn cứ vào Lời Ðức Chúa Trời, xin bạn hãy an tâm tin chắc rằng trường hợp ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mỗi ngày, dầu có những khó khăn mới, sẽ có sự trợ giúp mới; và dù bạn có thể sống lâu hơn cả Mê-tu-sê-la, dù các nhu cầu của bạn có nhiều như cát bờ biển, ân điển và lòng thương xót của Ðức Chúa Trời vẫn chu cấp đủ tất cả nhu cầu của bạn, và bạn sẽ chẳng bao giờ thật sự bị thiếu hụt.

Vào thời của người quả phụ trong câu chuyện này, trời không có mây trong suốt ba năm, các ngôi sao không hề nhỏ một giọt nước mắt làm sương cho vùng đất gian ác ấy: đói kém, điêu tàn, chết chóc khiến xứ trở thành hoang vu thảm sầu; dầu vậy, người quả phụ này chẳng bao giờ bị đói, trái lại lúc nào cũng tràn ngập niềm vui vì dư dật.

Ðối với bạn cũng vậy. Bạn sẽ thấy hi vọng của kẻ tội lỗi sẽ tiêu tan, vì sự trông cậy của họ là vào sức mạnh tự nhiên của mình; bạn sẽ thấy niềm tin của người Pha-ri-si kiêu căng bị lung lay, vì họ lập nền đức tin trên đất cát; bạn cũng thấy những toan tính của riêng bạn héo mòn, nhưng chính bạn sẽ thấy rằng chỗ phòng thủ của bạn là những vầng đá kiên cố. “Ta sẽ ban bánh cho ngươi và bảo đảm nước uống cho ngươi.”

Thà được Ðức Chúa Trời bảo hộ còn hơn sở hữu Ngân Hàng Anh Quốc. Bạn có thể tiêu hết tài nguyên của Ấn Độ nhưng bạn chẳng bao giờ làm cạn sự giàu có vô hạn của Ðức Chúa Trời.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

“The barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah.” 1 Kings 17:16

See the faithfulness of divine love. You observe that this woman had daily necessities. She had herself and her son to feed in a time of famine; and now, in addition, the prophet Elijah was to be fed too. But though the need was threefold, yet the supply of meal wasted not, for she had a constant supply. Each day she made calls upon the barrel, but yet each day it remained the same.

You, dear reader, have daily necessities, and because they come so frequently, you are apt to fear that the barrel of meal will one day be empty, and the cruse of oil will fail you. Rest assured that, according to the Word of God, this shall not be the case. Each day, though it bring its trouble, shall bring its help; and though you should live to outnumber the years of Methuselah, and though your needs should be as many as the sands of the seashore, yet shall God’s grace and mercy last through all your necessities, and you shall never know a real lack.

For three long years, in this widow’s days, the heavens never saw a cloud, and the stars never wept a holy tear of dew upon the wicked earth: famine, and desolation, and death, made the land a howling wilderness, but this woman never was hungry, but always joyful in abundance.

So shall it be with you. You shall see the sinner’s hope perish, for he trusts his native strength; you shall see the proud Pharisee’s confidence totter, for he builds his hope upon the sand; you shall see even your own schemes blasted and withered, but you yourself shall find that your place of defense shall be the munition of rocks: “Your bread shall be given you, and your water shall be sure.”

Better have God for your guardian, than the Bank of England for your possession. You might spend the wealth of the Indies, but the infinite riches of God you can never exhaust.

Charles Spurgeon

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top