Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Christ – Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Christ – Con Đức Chúa Trời Hằng Sống

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Đấng Christ – Con Đức Chúa Trời Hằng Sống
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-17
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
 

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top