Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Trong Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Trong Chúa

Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân: Sống Trong Chúa
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-17
Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân
Xin bấm vào tựa đề Đấng Christ – Con Đức Chúa Trời Hằng Sống và nút play để nghe bài giảng. 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top