Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Những Bài Ca Giáng Sinh – Liên Hội Thánh Vùng Orange County

Những Bài Ca Giáng Sinh – Liên Hội Thánh Vùng Orange County

Chương Trình Những Bài Ca Giáng Sinh
Liên Hội Thánh Vùng Orange County, California
10/12/2017 – Hội Thánh Tin Lành Orange, California

Với sự tham dự của

Ca Đoàn Hội Thánh Midway City
Ca Đoàn Hội Thánh North Hollywood
Ca Đoàn Hội Thánh Orange
Ca Đoàn Hội Thánh Thanh Lễ TLT 
The Rock
Quang Ngọc
Hoàng Nam
Tina Ngọc Nữ
Bảo Châu 
Trường Đạt
Mỹ Dung
Bảo Châu

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top