Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 2:1-7

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 2:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 2:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

1. Đường về quê cũ của bạn bây giờ có gì khác so với lúc bạn rời khỏi? Bạn vẫn còn cảm nhận nơi đó là nhà hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

1. Những chi tiết lịch sử, chính trị và địa lý trong khúc Kinh Thánh này có ý nghĩa gì (2:1-4)?   Giô-sép và Mary về Bết-lê-hem để làm gì (2:3)? Tại sao (2:4)?
2. Làm thế nào một phụ nữ mang thai lại vượt qua được chặng đường dài như vậy? Giô-sép và Mary nghĩ gì khi kết thúc cuộc hành trình  dài mà “không có phòng” (2:7)?  Việc Giô-sép bằng lòng cùng đăng ký chung với Mary vào sổ hộ tịch cách chính thức chứng tỏ điều gì (Ma-thi-ơ 1:18-25)?  
3. Mary đã sanh con tại đâu (2:7)? Khi Mary chấp nhận làm theo lời loan báo của thiên thần (1:30-35), Mary có hình dung sẽ phải đi xa và sanh Cứu Chúa tại một nơi như vậy hay không? Tại sao Chúa ra đời trong một nơi khiêm nhường như vậy (Mi-chê 5:2)?
4. Câu chuyện nầy nói lên điều gì về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên phương diện chính trị và về “những cánh cửa đã đóng” cho mục đích của Ngài?

Câu Hỏi Suy Gẫm

1. Khi bạn vâng theo tiếng gọi của Chúa, bạn nghĩ Chúa sẽ làm gì cho bạn? Nếu sự việc xảy ra không giống như bạn suy nghĩ, bạn sẽ làm gì?  Bạn có nghĩ là mình đã dại dột khi đã vâng lời Chúa hay không? Tại sao?
2. Có bao giờ trong hoàn cảnh khó khăn hay tuyệt vọng của bạn, Đức Chúa Trời đã dùng điều đó cho mục đích tốt đẹp hay không?  Việc gì đã xảy ra?  Điều đó có ý nghĩa như thế nào cho bạn?

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 2:1-7

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh 

1. Lúc ấy, Hoàng Ðế Âu-gút-tơ ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. 2. Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, được thực hiện khi Qui-ri-ni-u làm thống đốc xứ Sy-ri-a. 3. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch. 4. Vì thế Giô-sép, đang ở Thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, cũng phải trở về thành của Ða-vít, tên là Bết-lê-hem, trong miền Giu-đê, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của Vua Ða-vít, 5. để khai hộ tịch cho chàng và Ma-ry, người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

6. Ðang khi hai người ở đó, ngày Ma-ry sinh con đã đến.  7. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top