Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 1:46-55

Cùng Học Kinh Thánh – Lu-ca 1:46-55

Cùng Học Kinh Thánh
Lu-ca 1:46-55

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi vui bạn thường làm gì?  Bạn làm gì để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đã xảy ra trong cuộc đời của bạn?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Câu mở đầu trong bài ca của Mary là gì (1:46)? Tại sao tâm linh Mary vui mừng (1:47-48)?
  2. Mary đã gọi Đức Chúa Trời là ai (1:47)?  Nếu có ai nói với bạn rằng Mary là mẹ của Đức Chúa Trời, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh này bạn sẽ trả lời như thế nào (1:47)? 
  3. Mary nhận biết mình là ai (1:47)? Tại sao bà được phước? Trong bài hát của mình, Mary thể hiện sự hiểu biết của bà về Đức Chúa Trời như thế nào (1:48-50)? 
  4. Mary đã ca ngợi Đức Chúa Trời về những điều gì (1:51-55)? Xin tìm những dữ kiện trong Cựu Ước chứng minh cho những điều Mary đã viết? Nội dung của bài ca đã thể hiện sự hiểu biết của Mary về Kinh Thánh như thế nào?
  5. Mary ở tại nhà Elizabeth bao lâu (1:56)? Theo bạn, tại sao (1:26)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong hoàn cảnh khó khăn của Mary, tại sao bà có thể ca ngợi Chúa?  Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn và tôi, điều gì khiến chúng ta ít hoặc chưa ca ngợi Chúa?   
  2. Bạn biết gì về Đức Chúa Trời? Sự hiểu biết đó ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của bạn? 
  3. Mary đã sáng tác một bài ca tôn ngợi Chúa. Noi gương Mary, bạn có thể làm gì (sáng tác một bài thơ, viết một bài hát, vẽ một bức tranh, soạn một bài văn, nói một vài lời, làm một điều gì, ….) để tôn ngợi Chúa và giúp những người khác biết rõ hơn về Ngài? 
  4. Mary nói rằng những thế hệ về sau sẽ nhận biết bà là người được phước. Làm thế nào qua quyết định của bạn trước tiếng gọi của Chúa, cuộc đời của bạn sẽ trở thành nguồn phước cho những thế hệ về sau?  

Phúc Âm Lu-ca 1:46-55

46. Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, 47. tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. 48. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; 49. bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, 50. và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia. 51. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. 52. Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ, và nhắc kẻ khiêm nhượng lên. 53. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không. 54. Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn, 55. như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. 56. Ma-ri ở với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top